28 millioner til storprosjekt ved USN

Bilde av hånd som trykker på skjermen på et nettbrett
NY TEKNOLOGI: Prosjektet CoTecH skal utvikle nye digitale helsetjenester og helseteknologi.

Prosjektet CoTecH får 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. I seks år framover skal universiteter, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samarbeide med USN om å utvikle, teste og implementere ny helseteknologi.

16. desember ble det kjent at Universitetet i Sørøst-Norge er en av åtte institusjoner som får midler fra Forskningsrådets Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv. USNs prosjekt CoTecH – Samskapt helseteknologi (Co-Created Health Technology) ble valgt ut som det eneste i vår region.

– Nå er vi veldig fornøyde, sier Janne Herholdt Dugstad, prosjektleder og leder for Senter for helse og teknologi ved USN, og Cecilie Varsi, visedekan for forskning og entreprenørskap og vitenskapelig ansvarlig for CoTecH.

Varsi skal også lede styringsgruppa. De har ledet teamet som jobbet hardt og lenge med søknaden til Forskningsrådet.

Bilde av Janne Herholdt Dugstad

Skal samarbeide om ny helseteknologi

CoTecH skal koordineres og ledes av USN, og har totalt 28 partnere fra helsenæringen, helsetjenestene, brukere og forskningsaktører i Viken og Vestfold og Telemark fylker, samt fra andre deler av landet, Sverige og Irland.

CoTecH skal kartlegge behov, utvikle, teste og implementere digitale helsetjenester og helseteknologi. Det overordnede målet er å bygge et regionalt, ledende tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæringen, helsetjenestene og USN, som får nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse.

Bilde av Cecilie Varsi

Dugstad og Varsi legger vekt på nettopp tverrfagligheten som en stor styrke ved prosjektet. I utviklingen av helseteknologi ligger blant annet anvendelse av personorientert helsevitenskap, sensorteknologi, mikro- og nanoteknologi, smartteknologi og kunstig intelligens, systemteori, digitaliseringsprosesser, organisasjonsprosesser, endringsledelse, tjenesteinnovasjon, implementeringskunnskap, læringsteorier og etikk. Bærekraft er et viktig perspektiv for alle berørte aktører. Derfor involverer prosjektet forskere fra alle fire fakulteter ved USN.

– Dette er et veldig komplekst felt å jobbe i. Helsetjenestene i seg selv er komplekse, med en sterk grad av lovregulering og politisk styring. Finansieringsmekanismene påvirker også i stor grad. Dette er et felt som krever tverrfaglighet, sier de.

LES OGSÅ: Dette løser Astri med nanoteknologi

Potensial for flere prosjekter

Prosjektperioden starter 1. mai 2022, og fram til da må prosjektet planlegges godt. Ansatte ved alle fakulteter skal løses fra andre oppgaver for å delta, og det skal blant annet ansettes fire stipendiater og tre postdoktorer. Det er planlagt en rekke aktiviteter gjennom prosjektperioden.

– De konkrete tjenestene og teknologiene vi skal jobbe med skal partnerne avgjøre. Det er åpenbart at vi for eksempel kommer til å jobbe med digital hjemmeoppfølging, men partnerskapet skal være med på å prioritere, sier Dugstad.

Dugstad tror også at CoTecH har potensial til å danne grunnlag for flere spinoff-prosjekter, hvor partnerne kan søke om midler og drive egne prosjekter selv.

– Vi har en mangfoldig region, og vi får spennende og flinke forskningspartnere som har andre erfaringer enn oss, som vi kan ta i bruk. Vi tror vi utfyller hverandre godt til det beste for det felles målet, sier Dugstad og Varsi.

CoTecH – Samskapt helseteknologi (Co-Created Health Technology)

Prosjektleder: Janne Herholdt Dugstad, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Vitenskapelig ansvarlig: Cecilie Varsi, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Varighet: 01.05.22 – 30.04.28

Partnere

 • USN (koordinator)
 • Pensjonistforbundet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Electronic Coast, Borre
 • Drammen kommune
 • Asker kommune
 • Skien kommune
 • Leap for Life – Halmstad University
 • Zimmer & Peacock AS, Horten
 • Waterford Institute of Technology, Irland
 • Sykehuset Telemark HF
 • Norway Health Tech
 • Vest-Telemarkrådet
 • DNV Imatis AS, Porsgrunn
 • Conexus AS, Drammen
 • Vestre Viken HF
 • Validé AS, Stavanger
 • Næringsforeningen i Drammensregionen
 • Tønsberg Næringsforening
 • Industriinkubatoren Proventia AS, Porsgrunn
 • Gründerhuset HI5, Tønsberg
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Silicia AS, Borre
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Sunnaas sykehus HF
 • Universitetet i Agder
 • Viken fylkeskommune
 • Specsavers Norway AS

Overordnede mål

 • Bygge et regionalt, ledende tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæringen, helsetjenestene og USN, som får nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse.
 • Samarbeidet skal øke kapasitet med tanke på
  • 1) regional og nasjonal næringsutvikling rettet mot et nasjonalt og internasjonalt marked,
  • 2) bærekraftig digital omstilling i offentlige og private helsetjenester,
  • 3) kompetanse og kunnskap som kommer helsenæringen, befolkningen, politikere, pasienter og pårørende, helsepersonell og studenter til gode.

Finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv.