Enda flere kan ta fleksibel sykepleierutdanning

Bachelorstudenter i sykepleie

Nå kan beboere i ni nye kommuner i Telemark og Buskerud, samt Larvik, søke om plass på fleksibel sykepleierutdanning ved USN.

Høsten 2022 startet USN en ny, fleksibel deltids sykepleierutdanning på Notodden og Ål i Hallingdal. Utdanningen var åpen for søkere bosatt i utvalgte kommuner i Telemark og Buskerud.

Utvider med ti nye kommuner

Fra høsten 2024 utvides tilbudet med ti nye kommuner. Nå kan alle som er bosatt i hele Telemark, i Larvik, og alle kommuner i Buskerud bortsett fra Lier og Drammen, søke om plass. De nye kommunene er: 

 • Bamble
 • Kragerø
 • Porsgrunn
 • Skien
 • Larvik
 • Kongsberg
 • Øvre Eiker
 • Modum
 • Ringerike
 • Hole


Søkerne fra Larvik vil tilhøre Telemark.

– Det er stor etterspørsel etter denne type utdanning fra mange kommuner. Vi er glade for å kunne tilby utdanning til enda flere i vårt distrikt, sier Nina Blegen, som er leder for Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN.

Tett samarbeid med helsevesenet

Tilbudet ble startet i tett samarbeid med helsevesenet i kommunene. Målet er at de som er bosatt i distriktene og av ulike årsaker ikke kan flytte for å ta utdanning, skal kunne studere og være i praksis der de bor. Siden utdanningen er på deltid, er det mulig å kombinere den med jobb. Studiet har fleksibel undervisning, både fysisk og digitalt.

Hovedbasen for Telemark er USN campus Notodden. For Buskerud er det Torpomoen i Hallingdal. I tillegg tilbys undervisning på campuser nær studentenes bosted.

Les mer om studiet her.

Bakgrunn

 • I juni 2020 fikk femten universiteter og høyskoler tilsammen hundre millioner kroner til såkalt "fleksible utdanningsprogram».
 • Pengene ble bevilget av Diku (Tidligere kjent som "Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning" - nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), som vurderte totalt seksti søknader fra sytten universiteter og høyskoler.
 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN fikk så mye som 5,6 millioner kroner til prosjektet «Bærekraftig sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene».