EU-prosjekt skaper utvikling i distriktskommunen Vinje

Professor Anh Nguyen Duc ved USN Handelshøyskolen og masterstudent Liv Randi Røyset står ved siden av hverandre og ser i kamera og smiler.
COM3: Professor Anh Nguyen Duc ved USN Handelshøyskolen og masterstudent Liv Randi Røyset jobber med prosjektet COM3 i Vinje kommune. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)

De siste årene har det skjedd spennende ting i Telemarks-kommunen Vinje, der penger fra Brüssel har bidratt til en ny måte å tenke på.

– Alle de små lokale bedriftene er viktige for kommunen, og vi ønsket å ta en enda mer aktiv rolle som partner og tilrettelegger for dem, sier Kyrre Einar Hegg.  

Han er prosjektleder for EU-prosjektet COM3 i Vinje kommune, samtidig som han er stipendiat i ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (ansatt på en offentlig ph.d.-kontrakt).

Tilsvarende prosjekter finnes i flere andre europeiske land. Felles for dem er det overordnede målet om at kommuner, fylke og regioner skal støtte det lokale næringslivet med å skaffe seg digital kompetanse.

Avdekket stort behov for informasjon

Det er Hegg som nå sender ut egne nyhetsbrev fra kommunen til næringslivet, og som arrangerer såkalte næringstreff der lokale næringsdrivende treffer hverandre og kommunen.

– Behovet for informasjon har vist seg å være mye større enn vi var klar over tidligere. Nå prøver vi å tvinge oss selv til å være mer bevisste på hvilken informasjon vi sitter på i kommunen som næringslivet vårt kan ha nytte av, sier Hegg.  

Han sier dette var noe kommunen ble klar over gjennom den første fasen av COM3-prosjektet. Der viste det seg også at det trengtes møteplasser på tvers av bygder og bransjer. Kommunen tok dermed initiativ til å skape et nytt nettverk for lokale bedrifter.

– Disse næringstreffene har en verdi gjennom at folk møtes og prater sammen. Kanskje kan de også bli en katalysator for nye tanker, samarbeid og ideer, sier Hegg.

Kortere vei til kommuneadministrasjonen

Han har blitt godt kjent med de små lokale bedriftene, og sier kommunen huser en svært fremoverlent campingplass.

Groven Camping og Hyttegrend kan skilte med noen av landets eldste campinghytter (700 år). Den drives av ekteparet Elin og Odd Arne Hommo som overtok plassen i 2019. Begge kommer fra Vinje, men hadde jobbet innen helt andre bransjer tidligere.

– Det har vært en veldig bratt læringskurve. Vi oppdaget mye som måtte gjøres, som vi nok ikke var helt klar over da vi valgte å overta plassen. Man må nesten prøve det for å forstå. Jeg kom fra en sikker jobb i det offentlige, og opplevde plutselig at vi satt med ansvar for alt. Ingenting skjedde hvis ikke vi gjorde det selv, sier Elin med et smil.  

Hun forteller om mange utfordringer knyttet til det å skulle drive en liten familiebedrift, men sier veien inn til kommunen oppleves kortere nå enn tidligere.

– Fordi vi var vant til å klare oss selv, opplevdes det nesten som en luksus da Kyrre og kommunen tok kontakt.

Prosjektleder Kyrre Einar Hegg og Elin Hommo ved Groven camping står ved siden av hverandre og ser i kamera og smiler.

Et vandrende knutepunkt

For Elin har nok det viktigste så langt vært samlingene der næringsdrivende og kommunen møtes for å utveksle erfaringer og informasjon.

– Den kombinasjonen av å samles over en kaffekopp samtidig som vi får nyttig informasjon, er veldig bra. Jeg tror nye ting kan skje, fordi vi møtes på nye måter. Vinje består jo av flere tettsteder som alle ønsker å ta en posisjon, og derfor er det fint at vi møtes litt på tvers, sier Elin.

Hun opplever også å ha fått en fast kontakt i kommunen gjennom Kyrre Einar Hegg, som nærmest har blitt et vandrende knutepunkt. Han har verdifull kunnskap om hvem i kommunen som kan svare på hva, og hva slags informasjon som kan være nyttig for bedriftseiere som Elin.

I tillegg er han tett på USNs forskningsmiljøer, som kan mye om viktige temaer som turisme, bærekraft, markedsføring og IKT.  

Studentene invitert til å bidra

Masterstudent i bærekraftsledelse, Liv Randi Røyset, er en av studentene som har jobbet med problemstillinger knyttet til prosjektet. Hun har sett på hvordan hensynet til bærekraft kan tas inn i Vinjes nye næringsplan.

– Det var veldig interessant å få gjøre det i studietiden. Jobben min var å gå gjennom hva som fantes fra før i andre kommunale planer, og å sjekke planverket til andre kommuner som er gode på å se bærekraft i sammenheng med næringsutvikling.  

Andre USN-studenter har blitt koblet med lokale bedrifter og hjulpet dem med å løse utfordringer de møter. En av oppgavene har vært å hjelpe dem med å utvikle nye nettsider.

– Slik får studentene utviklet praktiske ferdigheter og kunnskap, men de gir også en verdifull tjeneste til de lokale bedriftene som kanskje ikke har ressurser eller kompetanse til å utvikle sine egne nettsider, sier professor Anh Nguyen Duc ved USN Handelshøyskolen i Bø.

Han har vært ansvarlig for prosjektet ved universitetet og synes arbeidet har vært givende. Nguyen Duc sier det blant annet har handlet om viktige sosiale og økonomiske spørsmål knyttet til bygdeutvikling og innovasjon.

– Jeg lærte mange nye ting, blant annet å jobbe med ulike nivåer i offentlig sektor. Jeg lærte også om faktiske problemer i regionene som kan være retningsgivende for forskningen vår.

LES OGSÅ: Oppstart for næringslivsprosjektet COM3

COM3

Står for «Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3)»

Prosjektet i Vinje har et budsjett på 150 000 EURO over fire år, der halvparten kommer fra EU og andre halvparten fra kommunen. Prosjektet er en del av Interreg Nordsjøprogrammet. 

Initiativtaker var Universitetet i Sørøst-Norge (ved USN Handelshøyskolen, campus Bø).

Slik presenteres Vinje-prosjektet internasjonalt: https://ruraldigital.eu/creating-a-hub-for-local-businesses-in-vinje-norway/

COM3-prosjektet har produsert mange ressurser som kan være nyttige for andre kommuner og støttespillere for næringslivet. De finnes på https://ruraldigital.eu