Hanker inn ny ekspert fra industrien

Helge Grinde ser rett i kamere. Nærbilde.
NY EKSPERT: Helge Grinde fra GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er ny ekspert fra industrien ved USN.

En ny ekspert fra industrien skal bidra til å sikre relevant forskning og utdanning for velferdssamfunnet.

Fra GE Vingmed Ultrasound AS er spesialist i mikroelektronikk, Helge Grinde, nå hanket inn til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å jobbe med forskning, utvikling og innovasjon – såkalt FoUI-ekspert.  

Med ansettelsen bygges bro mellom industri og akademia, som skal samarbeide om forskningsaktiviteter som kommer samfunnet til gode. 

Den nye avtalen ble signert under en tilstelning i Forskningsparken ved campus Vestfold 13. november.

To menn fra Ge Vingmed Ultrasound og to menn fra USN på rekke, rektor Petter Aasen og Einar Halvorsen.

GE Vingmed Ultrasound har fra før en ekspert inne hos USN – ultralydforsker Trym Eggen. Med den nye ansettelsen styrkes samarbeidet ytterligere.

Selskapet produserer utstyr for hjerteundersøkelser med ultralyd og har hovedkontor i Horten. Firmaet er en del av General Electric gjennom GE Healthcare, og utstyret deres benyttes på sykehus i alle verdenshjørner.

USN har over mange år ansatt eksperter fra regional industri knyttet opp mot fagmiljøene ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Stillingene er deltid (20 prosent), og det er viktigere med god industriell forståelse og kjennskap til egen bedrift enn akademisk bakgrunn og utdannelse.

Målet er å styrke USN som forsknings- og utdanningsaktør, og være med å sikre studentene en utdanning som er relevant langt inn i fremtiden.