Kenneths artikkel ble «Editor’s pick»

Doktorgradstudent Kenneth Kirkeng. Foto.
Doktorgradstudent Kenneth Kirkeng. (Foto: USN)

Doktorgradsstudent Kenneth Kirkeng Andersens artikkel om optimalisering av ultralydtransdusere til bruk i kreftbehandling får internasjonal oppmerksomhet.

Artikkelen er løftet frem av redaktøren for et av de beste internasjonale tidsskriftene innen ultralyd.

– Et fint klapp på skulderen

Det er i magasinet til «IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Society» at Andersens artikkel ble “Editor’s pick” for august 2019.

– Litt stas er det jo, og veldig hyggelig. Det er et fint klapp på skulderen og artikkelen blir jo mye mer synlig. Forhåpentligvis vil andre forskere kunne bli inspirert av denne måten å optimalisere transdusere på, sier Kenneth Kirkeng Andersen.

Hans doktorgradsprosjekt handler om å utvikle en helt ny type transduser (sender og mottaker av lyd), som kan operere med to forskjellige frekvenser samtidig.

I doktorgradsarbeidet har han samarbeidet med det norske selskapet Phoenix Solutions.

 

Stipendiat Kenneth Kirkeng Andersen på scenen under Utforsk 2018. Foto fra video.

Mer effektiv kreft-behandling

Deres teknologi "Acoustic Cluster Therapy (ACT®)" handler om å tilføre mikrobobler i blodet sammen med cellegiften. Disse boblene kan så «aktiveres» av ultralyd i og rundt kreftsvulsten som behandles. Resultatet blir en mer effektiv behandling av kreften, og mindre negative sideeffekter på grunn av cellegiften. Utfordringen er at teknologien (ACT) trenger ultralyd med to forskjellige frekvenser for å fungere. Tradisjonelle transdusere kan derfor ikke brukes.

– Det har vært veldig interessant å jobbe med dette, særlig fordi det kan være veldig samfunnsnyttig. Det er hyggelig å tenke på at arbeidet mitt kan føre til noe positivt for kreftpasienter.

Acoustic Cluster Therapy - illustrasjon

Har fått et ekstra gir

– Med disse nye transduserne må vi bevege oss bort fra de etablerte metodene for design og optimalisering. De tradisjonelle transduserne er ikke designet for to-frekvent lyd, så vi trenger nye verktøy. Denne artikkelen omhandler et av disse verktøyene, forteller Andersen, ved Institutt for mikrosystemer på campus Vestfold.

Når han snakker om optimalisering, bruker han like gjerne en bil som eksempel:

– Hvis du kan få en forbrenningsmotor til å bruke én halv liter per mil, istedenfor én, så har du optimalisert motoren. Transdusere med to frekvenser har fått «et ekstra gir.»

Metoden allerede i bruk

Han er i innspurten på doktorgraden sin, og skal levere avhandlingen i løpet av høsten. Andersen har utviklet nye transdusere som allerede blir brukt ved seks forskningsinstitusjoner over hele verden. Foreløpig testes teknologien preklinisk på mus, håpet er at den skal kunne brukes på kreftpasienter.

– Før vi publiserte artikkelen besøkte vi en forskningsgruppe i Frankrike. De er en del av GE-konsernet (General Electric), som har et av de beste fagmiljøene i verden på ultralyd og transduserteknologi. Forskerne hadde ikke tenkt på den løsningen som jeg kom frem til, og tok kontakt etterpå for å si at de var blitt inspirert av ideen om hvordan jeg optimalisere transdusere. Det er veldig hyggelig at folk blir inspirert av ideene mine, sier Andersen.

 

Kenneth Kirkeng Andersen var doktorgradsstudent i anvendte mikro- og nanosystemer.

Artikkelen er skrevet sammen med førsteamanuensis Martin Frijlink og professor Lars Hoff ved Institutt for mikrosystemer.

Forskningen hans er tilknyttet CIUS - Centre for Innovative Ultrasound Solutions ved NTNU, hvor han har vært ansatt som stipendiat.

CIUS er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) under Forskningsrådet, og Andersen var en av de første stipendiatene som ble ansatt der.