Kvinnelige ledere mer enn tredoblet

Bilde av alle i toppledelsen ved USN
50/50: Dette er USNs toppledelse som består av rektorat, dekaner og direktører.

Ved USN er antall kvinner i både toppledelsen og andre lederstillinger økt betydelig de siste fem årene.


I 2017 var det bare 2 kvinner blant de 11 topplederne ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). I dag har USN 14 ledere på de to øverste nivåene og hele 7 av dem er kvinner. Det vil si at antall kvinner i toppledelsen ved USN er mer enn tredoblet på fem år.

Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth Borhaug var i 2017 én av de to kvinnene i toppledelsen. Nå har hun 6 kvinnelige kollegaer.  

Elisabeth Borhaug– Det er en veldig gledelig utvikling. Vi kan unne oss å være litt stolte av det på kvinnedagen 8. mars, sier Borhaug.

Borhaug forteller at USN i 2017 vedtok en handlingsplan for likestilling og inkludering. Et av målene i planen var å etterstrebe kjønnsbalanse i lederstillinger på nivå én og to. Det skulle vi blant annet få til gjennom aktivt å se etter kvalifiserte kvinnelige søkere og motivere disse til å søke ledige stillinger. I tillegg oppmuntret man egne ansatte om mulig lederkarriere i medarbeidersamtaler.

Se oversikt: Toppledelsen ved USN

Flest kvinnelige ledere

Hvis vi ser på alle med lederstillinger i USN er 64 % av alle ansatt i lederstillingskategorier nå kvinner, ifølge en oppdatert oversikt fra personal- og organisasjonsavdelingen.

Reidun MangrudKommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud er en av kvinnene som ble ansatt i toppledelsen etter 2017. Hun forteller om et godt arbeidsmiljø i en kjønnsbalansert toppledelse. Som medlem i likestillingsutvalget viser hun også til en ny plan for likestilling, mangfold og inkludering ved USN. Her er det fortsatt et mål for USN å jobb med tiltak for å øke andelen kvinner i de vitenskapelige toppstillingene.

Blant professorer og dosenter har det også vært en økning i andel kvinner siden 2017, men det er fortsatt et stykke igjen til at det er like mange kvinnelige som mannlige professorer og dosenter. I 2017 var 30 % av våre professorer kvinner, nå er tallet steget til 35,8. For dosenter er andelen kvinner økt fra 33 til 44 %.  

 – Vi er glade for at kjønnsbalansen er god blant ledere på USN. I andre deler av organisasjonen er det fortsatt noe å strekke seg mot. Dessuten omfatter mangfoldsbegrepet mer enn bare kjønn, og det må vi ha større oppmerksomhet på framover, påpeker Reidun Mangrud

LES også: Flere kvinner inn i USN-ledelsen

Du kan lese mer om USN sine mål og tiltak for å utvikle et inkluderende arbeidsmiljø som fremmer mangfold og likestilling i i handlingsplanen likestilling, mangfold og inkludering ved Universitetet i Sørøst-Norge, 2022-2025.