Linjeforeninger skaper godt studie- og studentmiljø

Vibeke Corneliussen
Leder for Linjeforeningen Start USN er positiv til oppstart av linjeforeninger på alle økonomi og IT-studiene i Bø.

– Linjeforeningene gir studentene mer faglig kunnskap, samtidig som vi blir bedre kjent med hverandre.


Det sier Vibeke Corneliussen, leder for linjeforeningen Start USN på Campus Bø. Start USN var opprinnelig en forening for alle studenter som ønsket å være innovative. Nå er det blitt en linjeforening for studenter på Bachelor i innovasjon og entreprenørskap, som ofte åpner arrangementene sine for alle studenter. Vibeke Corneliussen synes det er flott at man nå har flere linjeforeninger på USN Handelshøyskolen:

– Det er økende interesse og begeistring rundt linjeforeningene i Bø. Foreningene slår to fluer i en smekk: Studentene har muligheten til å utvide sin faglig kunnskap, samtidig som man knytter tettere bånd seg imellom. Det bidrar til at flere studenter føler mer tilhørighet i hverdagen og gjør hele studietiden mer innholdsrik.

LES OGSÅ: Ringeriks-studenter står sammen

Moro med ivrige studenter

I Bø er det nå etablert aktive linjeforeninger på alle studier ved USN Handelshøyskolen. Instituttleder Helge Kaasin tror det kan bidra til å heve både studiekvaliteten og trivsel for studentene:

– Det er moro å se at studentene selv er så ivrige etter å skape et samhold i kullet sitt, på tvers av kull, og at de drar nytte av hverandres kunnskap. Linjeforeningene åpner for et sosialt og et faglig fellesskap. Vi ser at både faglige inspirasjonskvelder og sosiale nyttårsbord er populære. 

Anbefaler styreverv

Linjeforeningen Fremme er en nyoppstartet linjeforening for studiet Internasjonal markedsføring og reiseliv. Markedsansvarlig Kristina Bore trives godt med å sitte i styret i linjeforeningen. Det gjør hun sammen med 7 andre medstudenter fra ulike årskull. Hun anbefaler studenter både å delta på linjeforeningens arrangementer og å ha et styreverv.

Kristina forteller at neste uke arrangere Fremme et kveld med Laufey Haraldsdottir fra Holar University College. Hun skal fortelle hvordan Island har klart å øke antall besøkende med 25-30 % hvert eneste år siden 2010.

 

 

 

– Som markedsansvarlig i styret får jeg mye praktisk erfaring, samtidig som jeg holder på med noe av det jeg liker best; nemlig sosiale medier. Å sitte i styret i linjeforeningen er en fantastisk mulighet til å få variasjon i studiehverdagen. Både å sitte i møter med medstudenter og å sette sammen sosiale og faglige aktiviteter er givende. 

Kristina trekker fram en kveld med foredrag fra tidligere student Øystein Opperud og pizza. 50 interesserte studenter fikk høre om hvordan Øystein jobbet med markedsføring og kundereisen i sin jobb, samtidig som de koste seg med pizza. Øystein fikk forøvrig jobb etter å ha vært i praksis. Daglig leder gikk til styret og ba dem opprette ny stilling, slik at de kunne beholde Øystein.

Postive tilbakemeldinger

Elisabeth Fleseland jobber som konsulent på USN Handelshøyskolens institutt i Bø. Hun forteller om gode tilbakemeldingene fra studentene på etablering av linjeforeninger, og at studentene er spente på hva mer som skjer utover våren og til høsten. Ved studiestart i høst vil linjeforeningenene stå klare til å ta imot gamle og nye studenter. Seinere vil de ha faglige og sosiale arrangementer gjennom hele studieåret.   

Elisabeth FleselandFleseland trekker fram at linjeforeningene hjelper studenter på samme studium med å finne hverandre. De har ofte forelesning sammen med studenter fra andre studieretninger, og da kan det i starten være litt vanskelig å vite hvem som egentlig studerer det samme som deg. Linjeforeningen samler alle på ett studieprogram, og bidrar til at man blir kjent i og på tvers av kull.

Vi får også tilbakemelding om at det er positivt for studentene med spennende foredragsholdere på besøk, eller mulighet for å drøfte fagstoff med andre synsvinkler, slik man kan gjøre på noen av linjeforeningens arrangementer.

På den måten mener Elisabeth Fleseland at linjeforeninger kan bidra til redusert studentensomhet, redusert frafall og bedre faglige resultater blant studentene.  

 

 

 

Linjeforeninger

Linjeforeninger er studentdrevne foreninger, som står bak faglige og sosiale arrangementer for studenter på et studium. Det kan være alt fra fagforedrag til fester.

Studenter på USN Handelshøyskolen har startet linjeforeninger for alle studiene på campusene Bø og Ringerike, og for flere av studiene på campusene Drammen, Vestfold og Kongsberg.

Søker du på "linjeforening usn" på Facebook vil du finne mange av dem.