Rektor Petter Aasen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Portrett av Petter Aasen i halvprofil med medaljen på dressjakka og holder en blomsterbukett.
HYLLET: Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge tildeles Kongens fortjenestmedalje.

Medaljen tildeles for innsatsen Petter Aasen har gjort som forsker, leder og aktiv samfunnsdeltaker gjennom mer enn 40 år.

Petter Aasen tildeles utmerkelsen for ekstraordinær innsats for å styrke Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som regional utviklingsaktør, bygge bro mellom akademia og samfunns- og arbeidsliv, åpne opp høyere utdanning og gjøre den tilgjengelig for nye studentgrupper.

Strekker seg forbi begrepet «lang og tro» 

Det var Fred-Ivar Syrstad, fungerende statsforvalter i Vestfold og Telemark, som delte ut medaljen på vegne av Hans Majestet Kong Harald på et arrangement på Karljohansvern i Horten onsdag 6. desember. På arrangementet var kolleger og samarbeidspartnere samlet for å hedre Aasen som avslutter sin periode som rektor ved årsskiftet.

– Du har utrettet en ekstraordinær innsats innenfor høyere utdanning regionalt, nasjonalt og internasjonalt i en lang akademisk karriere. En innsats som strekker seg langt forbi begrepet «lang og tro tjeneste», sa Syrstad i talen.

Forsket og ledet i over 40 år

I tildelingen er det også lagt vekt på Aasens bidrag som premissleverandør for forsknings- og utdanningspolitikk regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og betydningen det har hatt for kunnskapens plass i enkeltmenneskers liv og i samfunnsutviklingen.

Aasen har arbeidet som forsker og leder i høyere utdanning i mer enn 40 år. De siste 15 årene har han arbeidet for å etablere USN som en faglig sterk akademisk institusjon med åtte studiesteder spredt i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Han har gjort et banebrytende arbeid for å styrke universitetets samarbeid med samfunns- og arbeidsliv i hele regionen.

Aasen er professor i pedagogikk. Han har fylt 71 år, og har vært rektor på USN og institusjoner som har vært forløpere til USN i mer enn 16 år.