Galleri Backer

Utstillingen til Vivi Glückstad Karlsen

Et sted for Kunstnerisk utviklings- og formidlingsarbeid


Galleri Backer er et profesjonsrettet laboratorium, med fokus på kunstfaglig formidling og skapende, utøvende arbeid. Arbeidet i og med Galleri Backer er forankret i forskergruppen for Kunstnerisk utviklingsarbeid og fundert i utdanningsinstitusjonen


USN, med vekt på utdanningsvitenskap. Verdiene og intensjonen til Galleri Backer er, i tillegg til å være et aktuelt samtidsgalleri, å være en plattform for formidling av kunst, med en profesjonsinnretning knyttet til overordnede mål og læringsutbytte for
Barnehagelærer- og Grunnskoleutdanningene. Målet er å skape et kunnskapsutviklende, kunstnerisk møtepunkt for studenter, for pågående kunstnerisk utviklingsarbeid og for forskning, da særlig knyttet til arbeidet opp mot utvikling av HIU og Institutt for estetiske fag, ved USN.

Åpningstider

Hverdager fra 08.00-15.30

Slik kommer du deg hit.

Kontaktinformasjon

Tollef Thorsnes

Line Sanne