Åsmund Aamaas

Åsmund Aamaas

Førstelektor/Programkoordinator

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-437F)
Mitt forskings- og utviklingsarbeid har hovudfokus på samfunnsfagdidaktikk, internasjonalisering, mangfald og berekraft i lærarutdanning og skule. Samstundes er eg programkoordinator for PPU ved studiestad Notodden. Vidare koordinerer eg det nordiske lærarutdannarnettverket Spica, og har i fleire år arbeidd saman med lokale vaksenopplæringar. Eg er oppteke av profesjonsretta og forskingsbasert lærarutdanning og føreles på PPU, GLU og MA .

Ansvarsområder

PPU: Programkoordinator for PPU på studiestad Notodden og del av leiarteamet for PPU ved universitetet. Emneansvarleg for PPU-samfunnsfag på Notodden.

Internasjonalisering: Koordinator for det nordiske lærarutdannarnettverket SPICA med fokus på berekraft, mangfald og aktivt medborgarskap. Ansvar for søknader, budsjett og årleg rapportering til Nordplus. Koordinator for det internasjonale JOIN-prosjektet.

Kompetanse

Forskingsområde:

Kompetanse for mangfold, kvalitative metodar, samfunnsfagdidaktikk, læringsstrategiar, stilasbygging, internasjonalisering.

Nettverk:

 

Publikasjoner

Aamaas, Å., Duesund, K. & Nodeland, T.S. (2019). Outcomes from international teaching placements – what’s in it for the receiving side? A case of Norwegian preservice teachers in Indian schools. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. DOI:10.1080/1359866X.2019.1680954

Aamaas, Å., Duesund, K. & Lauritzen, S.M. (2019). Placements abroad and scaffolding structures. Studies in Higher Education, 44:3, 539-553, DOI: 10.1080/03075079.2017.1387106

Aamaas, Å. & Nodeland, T.S. (2018). Local and global challenges in a Nordic context: working  with teacher students in the Spica network. Research in Action, 4, p. 59-65. Available for downloading. 

Burner, T.,Nodeland, T.S. & Aamaas, Å. (2018). Critical perspectives on perceptions and practices of diversity in education. I Nordic Journal of Comparative and International Education.

Davidsen, A. & Aamaas, Å. (2017). Mysterier som læringsstrategi i lærerutdanning – en casestudie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I Metode mellom forskning og læring. Refleksjon i praksis. 

Aamaas, Å. & Duesund, K. (2016). Lærarutdanning i ei tid prega av mangfald. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?

Duesund, K., & Aamaas, Å. (2014). Det fleirkulturelle perspektivet i lærarutdanningane. Prismet, 65(3), s. 145-158.

Aamaas, Å. & Grimsby, L.K. (2012). Resilience and rural livelihoods. I: Resilience and Unemployment. LIT Verlag, s. 151-162

Aamaas, Å., Keenan, W. J. F., Sedmak, C. & Zijden, L. (2012). Resilience and unemployment: An Introduction. I Resilience and Unemployment. LIT Verlag, s. 7-18