Caroline Cruaud

Førsteamanuensis

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Drammen (4304)

Ansvarsområder

 • Faglig kontaktperson for HIU
 • Veiledning av ansatte
 • Pedagogisk bruk av IKT og spill

Kompetanse

Caroline Cruaud har bakgrunn innenfor fremmedspråksdidaktikk og IKT for læring. Hun har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo om spillorientert læring i fremmedspråk undervisning. I hennes doktoravhandling har hun utviklet og testet en applikasjon for fransk som fremmedspråk for videregående studenter. Hun har forsket på hvordan lærere og studenter har tatt i bruk appen med lekenhet og elevautonomi i fokus. Hennes forksningsinteresser dekker blant annet spillorientert læring (playful learning), design-basert læring, og IKT for læring.

 

 • Doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Institutt for Pedagogikk
 • Avhandling: "The Playful Frame: Design and use of a gamified application for foreign language learning"
 • Master i fransk som fremmedspråk (pedagogikk og didaktikk) fra Université de Nantes, France
 • Erfaring med IKT for undervisning
 • Erfaring med spillorientert læring (playful learning)
 • Reviewer for Scandinavian Journal of Educational Research (SJER) og Studia Paedagogica.

CV

Publikasjoner

 • Cruaud, C. (2018). Designing with Teachers: Contrasting Teachers’ Experiences of the Implementation of a Gamified Application for Foreign Language Learners. In Arnseth, Hanghøj, Henriksen, Misfeldt, Ramberg, & Selander (Eds.), Games and Education: Designs in and for Learning.  Leiden, The Netherlands: Brill | Sense. https://doi.org/10.1163/9789004388826_010
 • Cruaud, C. (2018). The Playful Frame: Design and use of a gamified application for foreign language learning (Dissertation). University of Oslo, Oslo.
 • Cruaud, C. (2018). Learner Autonomy and Playful Learning: Students’ Experience of a Gamified Application for French as a Foreign Language. ALSIC21(1). https://doi.org/10.4000/alsic.3166
 • Cruaud, C. (2016). The playful frame: gamification in a French-as-a-foreign-language class. Innovation in Language Learning and Teachinghttps://doi.org/10.1080/17501229.2016.1213268

 

Selected presentations

 • Cruaud, C. (2019). Playful Learning: research and practice on bringing play in the classroom. Keynote at ITS Volda 2019, 11/04/2019, Volda, Norway.
 • Cruaud, C. (2019). Designing for playful learning: Operationalising playfulness in the design of an app for foreign language learning. Presented at the NERA 2019, 07/03/2019, Uppsala, Sweden.
 • Cruaud, C. (2019). Spillbasert læring. Presented at the eDU webinar series, 14/02/2019, Drammen, Norway.
 • Cruaud, C. (2019). The playful frame – gamification in the foreign language class. Presented at the MTEC seminars on game studies, 06/02/2019, University of Skövde, Sweden.
 • Cruaud, C. (2017). Le jeu comme approche pédagogique. Presented at Fransklærerforeningen seminar, 25/11/2017, Ålesund.
 • Cruaud, C. (2017). Spillorientert læring og elevautonomi. Presented at NIFU, 19/10/2017, Oslo.
 • Cruaud, C. (2017). Gamifying the questioning in foreign language education. Presented at ’Game-based Learning: Gamifying the questioning’, organised by Oslo Edtech Cluster, 12/10/2017, Sentralen, Oslo.
 • Cruaud, C. (2016). The playful frame: Gamification of foreign language learning in a Norwegian high school. Presented at the Playful Learning Center, 03/12/2016,  University of Helsinki, Helsinki.
 • Cruaud, C. (2015). Gamifying French. Presented at the Faglig-pedagogisk dag, 29/10/2015, University of Oslo, Oslo.
 • Cruaud, C. (2015). A gamified application for French as a foreign language: development and research. Presented at the DL2LLab (Digital Language Learning Lab), 06/02/2015, University of Victoria, Canada.
 • Cruaud, C. (2015). Gamification as a design process. Presented at the EiT-Landsbyen Lev og Lær, 12/01/2015, NTNU, Trondheim.