Caroline Cruaud

Førsteamanuensis

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Drammen (3508)

Ansvarsområder

 • Veiledning av ansatte
 • Pedagogisk bruk av IKT og spill
 • Pedagogisk bruk av immersive technologies (VR, AR)
 • Forskning innenfor lek, spill og læring

Kompetanse

Caroline Cruaud har bakgrunn innenfor fremmedspråksdidaktikk og IKT for læring. Hun har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo om spillorientert læring i fremmedspråk undervisning. I hennes doktoravhandling har hun utviklet og testet en applikasjon for fransk som fremmedspråk for videregående studenter. Hun har forsket på hvordan lærere og studenter har tatt i bruk appen med lekenhet og elevautonomi i fokus. Hennes forksningsinteresser dekker blant annet spillorientert læring (playful learning), design-basert læring, og IKT for læring.

 

 • Doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Institutt for Pedagogikk
 • Avhandling: "The Playful Frame: Design and use of a gamified application for foreign language learning"
 • Master i fransk som fremmedspråk (pedagogikk og didaktikk) fra Université de Nantes, France
 • Erfaring med IKT for undervisning
 • Erfaring med spillorientert læring (playful learning)
 • Reviewer for Scandinavian Journal of Educational Research (SJER), Studia Paedagogica og Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).
 • Forskningsprosjekt: "Escape room for learning" om bruk av digitale Escape games i undervisning; "VRMed" om bruk av virtuelt medisinrom i sykepleier- og vernepleieutdanning.

CV

Publikasjoner