Caroline Cruaud

Førsteamanuensis

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Drammen (4304)

Ansvarsområder

  • Veiledning av ansatte
  • Pedagogisk bruk av IKT og spill
  • Forskning innenfor lek, spill og læring

Kompetanse

Caroline Cruaud har bakgrunn innenfor fremmedspråksdidaktikk og IKT for læring. Hun har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo om spillorientert læring i fremmedspråk undervisning. I hennes doktoravhandling har hun utviklet og testet en applikasjon for fransk som fremmedspråk for videregående studenter. Hun har forsket på hvordan lærere og studenter har tatt i bruk appen med lekenhet og elevautonomi i fokus. Hennes forksningsinteresser dekker blant annet spillorientert læring (playful learning), design-basert læring, og IKT for læring.

 

CV

Publikasjoner