Catherine Anne Nicole Lorentzen

Catherine Anne Nicole Lorentzen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (E2-27)

Ansvarsområder

 

Undervisning og veiledning på Master i helsefremmende arbeid

  • Emneansvarlig for emnet "Vitenskapelig skriving, temautvikling og prosjektbeskrivelse"
  • Emneansvarlig for emnet "Forskningsmetode" (kvantitative metoder)
  • Ansvarlig for kurs i Prosessevaluering
  • Veiledning på masteroppgaven

- Veiledning av Phd-student

- Følge-med-rolle i og evaluering av Nærmiljøprosjektet i Buskerud og Vestfold fylkeskommuner

- Medlem i Samarbeidsrådet for folkehelse i Vestfold og Folkehelsenettverket i Vestfold

- Forskningsarbeid knyttet til innvandrerkvinners bruk av nærnaturområder, preferanser, barrierer og opplevde gevinster

 

- Medlem av forskningsgruppen HENÆR

- Medlem av forskningsgruppen Oppvekst og utdanning

 

Kompetanse

  • Har jobbet med fagområdene: fysisk aktivitet og helse, hvordan motivere til fysisk aktivitet, folkehelsearbeid i lokalsamfunn, friluftsliv/natur og innvandrere, prosess- og effektevaluering.
  • Erfaring med både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodikk.

CV

Publikasjoner