Fride Lindstøl

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-8)
Jeg har en doktorgrad innenfor forskningsfeltet «The pedagogy og teacher education» – med vekt på dramaturgiske analyser av undervisning i lærerutdanningen. Jeg har ledet arbeidet med å utvikle profesjonsverkstedet som både er en fysisk og innovativ arena i grunnskolelærerutdanningen ved USN. Dette arbeidet fikk NOKUTS utdanningskvalitetspris i 2014. Fra 2018 har jeg i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke viderutviklet denne arenen og forskningen i forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli...». https://www.usn.no/forskning/prosjekter/det-er-larer-du-skal-bli/profesjonsverksted/. Mitt spesialfelt er dramaturgiske analyser av handlings og refleksjonsdata fra klasserommet knyttet til blant annet litteraturdidaktikk og matmatikkundervisning. Jeg er utdannet lærer med drama, norsk, matematikk og idrett i fagkretsen. Jeg er førstelektor på bakgrunn av forskning og utviklingsprosjekter samt profesjonelle kunstproduksjoner. Jeg har publisert diverse skjønnlitterære tekster for barn og ungdom og vært involverte flere profesjonelle kunst– og kulturproduksjoner i samarbeide med skole og museum i regionen.

Ansvarsområder

  • Underviser blant annet i grunnskolelærerutdanningen, master i norsk didaktikk og høgskolepedagogikk
  • Leder forskergruppen klasseromsforskning sammen med Jannike Ohrem Bakke
  • Leder et av prosjektene i forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli»
  • Forsker innenfor forskningsfeltet «The pedagogy og teacher education» sammen med Jannike Ohrem Bakke
  • Utvikler og prøver ut litteraturdidaktiske læringsressurser og læreprosesser
  • Utvikler og forsker på dramaturgiske perspektiv i undervisning
  • Holder nå på med en klasseromsstudie om empatisk lesing i sammarbeid med Mette Moe, Jannike Ohrem Bakke og Agnete Bueie

Kompetanse

CV

Education (utvalg)

2018, Phd. Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. USN. 

2009: Associate Professor (førstelektor) in Drama and Theatre Studies.

1997 Cand.phil. degree in Drama and Theatre Studies at the University of Science and Technology (NTNU)

1992-94 Primary School Teacher Training specialising in sport, music and drama, University College of Agder

Educational activities/research projects/research groups

2018- Det er lærer du skal bli. Forskningsprogram i grunnslolelærerutdanningen.

2016-2017: KnowMo – Knowledge in Motion. Collaboration with the University of Oslo (UiO)

Link: http://www.hioa.no/eng/About-HiOA/Centre-for-Welfare-and-Labour-Research/NOVA/Prosjekter/Avsluttede/Knowledge-in-Motion-across-Contexts-of-Learning-KnowMo-.-Investigating-Knowledge-Practices-In-and-Out-of-School

2016-2017: Part of the ’Classroom Research and Quality in Education’ research group.

Link: https://www.usn.no/klasseromforskning/category28405.html

2014-2017 Academic Director (faglig leder) of the GLU Professional Workshop.

2014 Educational Quality Award for outstanding teaching awarded by the Norwegian Agency for Quality Assurance (NOKUT). Awarded for the professional workshop (with Jannike Ohrem Bakke, Mette Moe and Lisbet Karlsen).

http://www.nokut.no/universitet-og-hoyskoler/utdanningskvalitetsprisen/

Professional theatre and art productions

2012 (autumn/2013 spring) Mål tid (en) a project supported by the Norwegian Cultural Council (Promotion of Art) with photographs and prose texts based on workshops with 60 Year 7 pupils (composite texts). Exhibited in the Backer Gallery in March 2013
.

2011: Lovelies, lovelongings (and despair). Drama and theatre production supported by the Norwegian Cultural Council.

2009 (spring): Shame on You. Theatre production for youths in collaboration with Simone Thiis and Theatre Nova. Supported by Fritt ord. A tour through Den Kulturelle skolesekken’ [The Cultural Rucksack] in Vestfold. (Idea, manuscript, responsible for the preparatory and finalisation work).

Publikasjoner

Et utvalg publikasjoner:

Fauskanger, J og Lindstøl, F (2018): Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke” - om samtaler og kvikkbilder som brobyggere mellom praktiske erfaringer og matematikkfaget» (inne til fagfelle) i Kverndokken, Karlsen og Klaveness bok «101 matematikkdidaktiske grep», planlagt publisering vår 2019.

Lindstøl,F, Siljan, H, Moe, M (2018). En bro er noe som knytter to ting sammen» –  Å bygge broer mellom elevers hverdagskunnskap og norskfaglig kunnskap. (inne til fagfellevurdering).

Lindstøl, F. (2018).Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. Ph.d. avhandling. Høskolen I Sør-Øst Norge.

Lindstøl, F. (2017a). Fra tekst til episode – en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I K. Kverndokken, N. Askeland & H. H. Siljan (red.), Kvalitet og kreativitet i undervisning. Oslo: Fagbokforlaget, s. 145–168.

Lindstøl, F. (2017b). Mellom risko og kontroll – Lærerutdanneres bruk av eksplisitt modellering i undervisningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol 3, No 1, s. 1–19.

Lindstøl, F. (2016). Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen. Acta didactica Norge, Vol 10( Nr 3), Art. 14.

Lindstøl, F. (2014). Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 3(2), s. 110–128.

Lindstøl, F., & Bakke, J. O. & Moe, M. (2018). 14 Litteratudidaktiske grep. I Kverndokken (Red.) 101 litteraturdidaktiske grep. Oslo: Fagbokforlaget,

Lindstøl, F., & Bakke, J. O. (2016). 17 muntlighetsgrep. I K. Kverndokken (Red.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på : om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk (p. 32 ). Oslo: Fagbokforlaget Publishing Company.

Lindstøl, F., Bakke, J. O., & Moe, M. (2015). As if – relating to the professional workshop on the primary and lower secondary school teacher training programme (GLU). In: E. K. Høihilder & O. A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen: Pedagogy and Pupil Knowledge (PEL) in GLU (pp. 305-314). Oslo: Gyldendal Academic Books.

2012: Lærerens dramaturgi. In the DRAMA journal about Applied Dramaturgy. Drama 2.

2009/2010: Lovelies, lovelongings(and despair), research-based drama supported by the Arts Council Norway and Vestfold University College. Dramatist and in charge of the research.

2010 Noe lånt, noe brukt, noe blått.. Contribution to ’Løsrivelse’ a collection of novels, Bokvennen Publishing Company.

2008 spring Normal – et lesespill. In the Safari reading book for Year 6 by Kåre Kverndokken. Gyldendal Publishing Company.

2007-2008: Shame on You. A research-based drama supported by Fritt ord, Haugar Vestfold Art Museum, Vestfold University College, Mental Health Competence.

2006-2007: Absolutt Frida. A drama based on Frida Kahlos’ life and fine art. Collaboration with Haugar Vestfold Art Museum.