Fride Lindstøl

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-8)