Hilde M Olerud

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13014)
Leder forskningsgruppe for radiografi under Institutt for Optometri, Radiografi og lysdesign (IORL) og som del av Vitensenteret Helse og Teknologi

Ansvarsområder

  • underviser radiografer på Bachelornivå i strålingsfysikk, strålebiologi og strålevern, CT og nukleærmedisin m.v. Emneansvar for RADFYS101 og RADBIO201.
  • ansvar for studieretningen “Stråling i diagnostikk og behandling” på Master i klinisk i helsearbeid, revidert med tre nye nettbaserte kurs som kan søkes uavhengig av opptak til master som helhet. Planlagt oppstart:
    • Emne 1 "Strålevern og HMS" (Norsk/skandinavisk målgruppe) 15 ECTHøst 2019
    • Emne2 "Justification and skill mix in radiology" (Engelsk/internasjonal målgruppe) 15 ECT Høst 2018
    • Emne3 "Quality assurance and optimisation in radiology" (Engelsk/internasjonal målgruppe) 15 ECT Vår 2019
  • veileder studenter i PhD programmet «Person Centered Health Care Research»
  • leder forskningsgruppe for radiografi under Institutt for Optometri, Radiografi og lysdesign (IORL) og som del av Vitensenteret Helse og Teknologi

Kompetanse

Mer enn 30 års erfaring fra Statens strålevern i forvaltning, tilsyn og kvalitetssikring av medisinsk strålebruk (1981 – 2015). Ledet omlegging av forvaltningsregimet i hht ny Lov om strålevern og bruk av stråling av 2000 og Strålevernforskriften av 2004, med systematisk gjennomgang av alle Helseforetak med henblikk på godkjenning etter ny forskrift i årene 2004 – 2006. Internasjonal erfaring fra samarbeid mellom nordiske og europeiske strålevernsmyndigheter (http://herca.org/), EU TREN-prosjekter for å etablere metoder for estimering av kollektive effektive dose (http://www.ddmed.eu/) og EU 7 rammeprogrammet forskningsprosjekt rettet mot å gi ny kunnskap om økt kreftrisiko på grunn av CT i barndommen (http://epi-ct.iarc.fr/).

Doktor ingeniør grad i medisinsk fysikk fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet med avhandlingen «Assessments of patient doses and image quality in X-ray diagnostics in Norway» (1998). 15 års deltidsstillinger i universitet- og høgskolesektoren med etablering av videreutdanninger i CT og strålevern, og masterkurs i diagnostikkfysikk; dosimetri, strålings vekselvirkning i vev og vurdering av bildekvalitet (2000 – 2015). Veileder og foreleser for radiografer, fysikere og radiologer. 

CV

Se engelsk profil

Publikasjoner