Hjørdis Hjukse

Seksjonssjef

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Notodden (S-405)

Ansvarsområder

Leder USN sin utviklingsenhet eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. USN eDU skal legge til rette for utdanningsfaglig kompetanseutvikling i samarbeid med fakultetene. Utdanningsfaglig kompetanse omfatter UH-pedagogikk og didaktikk, og inkluderer kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.  eDU skal bidra til økt kvalitet i utdanningene, og være en pådriver for kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid og utnyttelse av digital teknologi i utdanningene for å fremme læring. Videre har utviklingsenheten som oppgave å fremme fleksible utdanningstilbud og studentaktive læringsformer, og bidra til at høgskolen har dynamiske læringsarenaer, både på campus og nett.

Kompetanse

Hjørdis Hjukse har tidligere arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk og IKT. Hun ledet arbeidet med utviklingen av de nettbasert studiene ved lærerutdanningen i tidligere HiT, og delprosjektet “e-læring og ecampus” i fusjonsprosjektet HBV+HiT. Hun har deltatt i og ledet en rekke interne og eksterne faglige utviklingsprosjekt knyttet til bruk at IKT i undervisning og læring. Videre har hun lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen, lærerutdanningen og UH-pedagogiske studier.

  • Læring, undervisning og IKT
  • Nettbaserte studier
  • UH-pedagogikk
  • Lærerutdanning
  • Prosjektledelse

 

CV

Publikasjoner

Aagaard, T., Breivik, J., Erikson, I. C., Hjukse, H., Swanberg, A. B., Steen-Utheim, A. T., & Tveiten, O. (2018). Teknologi og nye undervisningspraksiser. Uniped41(02), 133-146.

Bjerkholt, E., Hjukse, H., & Wåle, Å. V. (2013): Veiledning i praksis: Del 1. Kontrakten. [Filmprod.]. Notodden: Høgskolen i Telemark. https://www.youtube.com/watch?v=K9_NBTRR_9U&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, E., Hjukse, H. & Wåle, Å. V. (2013): Veiledning i praksis: Del 2. Avklare forventninger. [Filmprod.]. Notodden: Høgskolen i Telemark. https://www.youtube.com/watch?v=vpb0AxNGbcU&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, E., Hjukse, H. & Wåle, Å. V. (2013): Veiledning i praksis: Del 3. Innhold i veiledningssamtalen. [Filmprod.]. Notodden: Høgskolen i Telemark. https://www.youtube.com/watch?v=IQqAQSxejp4&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, E., Hjukse, H. & Wåle, Å. V. (2013): Veiledning i praksis: Del 4.  Førveiledning og analyse av veiledningssamtaler. [Filmprod.]. Notodden: Høgskolen i Telemark. https://www.youtube.com/watch?v=pOyfmdWhFUA&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Bjerkholt, E., Hjukse, H. & Wåle, Å. V. (2013):Veiledning i praksis: Del 5. Etterveiledning. [Filmprod.]. Notodden: Høgskolen i Telemark. https://www.youtube.com/watch?v=nKqfa1J6PGk&list=PLgHn0sLc9gWXB8w_nj2vX6WU-mnqj2GBC

Hjukse, H. (2010). Vurdering av sammensatte elevtekster. Norsklæreren, 30-35.

Hjukse, H. (2007). Hva genererer kvalitet i multimodalitet? Kan vi enes om noen kriterier? Vurdering av sammensatte elevtekster. (Masteroppgave Høgskolen Stord/Haugesund), Stord. Tilgjengelig på http://brage.bibsys.no/hsh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_4786