Hjørdis Hjukse

Hjørdis Hjukse

Seksjonssjef

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Notodden (S-405)

Ansvarsområder

Leder USN sin utviklingsenhet eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. USN eDU skal legge til rette for utdanningsfaglig kompetanseutvikling i samarbeid med fakultetene. Utdanningsfaglig kompetanse omfatter UH-pedagogikk og didaktikk, og inkluderer kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.  eDU skal bidra til økt kvalitet i utdanningene, og være en pådriver for kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid og utnyttelse av digital teknologi i utdanningene for å fremme læring. Videre har utviklingsenheten som oppgave å fremme fleksible utdanningstilbud og studentaktive læringsformer, og bidra til at høgskolen har dynamiske læringsarenaer, både på campus og nett.

Kompetanse

Hjørdis Hjukse har tidligere arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk og IKT. Hun ledet arbeidet med utviklingen av de nettbasert studiene ved lærerutdanningen i tidligere HiT, og delprosjektet “e-læring og ecampus” i fusjonsprosjektet HBV+HiT. Hun har deltatt i og ledet en rekke interne og eksterne faglige utviklingsprosjekt knyttet til bruk at IKT i undervisning og læring. Videre har hun lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen, lærerutdanningen og UH-pedagogiske studier.

  • Læring, undervisning og IKT
  • Nettbaserte studier
  • UH-pedagogikk
  • Lærerutdanning
  • Prosjektledelse