Hjørdis Hjukse

Hjørdis Hjukse

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-405)
De siste årene har jeg jobbet som leder av flere institusjonelle utviklingsprosjekter i USN og som seksjonssjef for eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. Fra 01.01.21 er jeg ansatt som førstelektor i pedagogikk, Institutt for Pedagogikk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Jeg er opptatt av utdanningskvalitet generelt og utvikling av teknologirike læringsmiljø spesielt.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for emne 4 i Pedagogikk og elevkunnskap i masterutdanningen på Grunnskolelærerutdanningen 5-10, nett- og samlingsbasert
 • Faglærer i Pedagogikk og elevkunnskap i emne 3 og 4 GLU 1-7, emne 3 GLU 5-10, nett og samlingsbasert
 • Deltaker i prosjektet LUDO, Læring og undervisning i digitale omgivelser. 
 • Medlem av forskergruppa LÆDIME, Læring, læringsdesign og digitale medier.
 • Medlem av Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk
 • Medlem av Fagutvalg for utdanning, UNIT. Fagutvalget bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien for høyere utdanning.

Kompetanse

Jeg har deltatt i og ledet en rekke interne og eksterne faglige utviklingsprosjekt knyttet til digitalisering i høyere utdanning, utdanningsfaglig kompetanseutvikling og profesjonsfaglig digital kompetanse. Jeg har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen, lærerutdanningen og universitets- og høgskolepedagogiske studier. Gjennom dette arbeidet har jeg utviklet særlig kompetanse innenfor

 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av og undervisning i nett- og samlingsbaserte studier
 • UH-pedagogikk
 • Lærerutdanning
 • Prosjektledelse

Publikasjoner