Kari Anne Rustand

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5598)
Faglige interesseområder: sosialsemiotikk, multimodalitet, design/tekster i digitale medier, pedagogiske tekster, pedagogisk bruk av IKT, lese- og skriveopplæring, norskdidaktikk og nabospråksdidaktikk.

Ansvarsområder

 

  • Norskfaget i grunnskolelærerutdanningene (GLU 1.-7. og GLU 5.-10.), Campus Drammen
  • PPU Norskdidaktikk, Campus Ringerike

Kompetanse

2017 - dags dato:  Universitetslektor / dr. gradsstipendiat ved USN

01.10.2013- til d.d.: Stipendiat ved programmet "Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning", HBV. Avhandling om: Identitetskonstruksjoner i multimodale grunnskolelærerstudent-blogger i norskfaget. Veiledere: Professor Bente Aamotsbakken, HBV og Professor Hildegunn Otnes, NTNU.

2014: Phd.-kurs, 35 stp obligatoriske kurs:

           Pedagogiske tekster og læreprosesser, HBV (10 stp)

           Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, HBV (10 stp)

           Digitale tekster, problemer, teorier og metode, UiA (5 stp)

           Språkvitenskapelige metoder, NTNU (10 stp)

2008: Master i Pedagogiske Tekster. Norskfaglig rettet masterarbeid om oppgaver i norskfaglig, forlagsprodusert nettressurs for vgs. HiVe

2006: Historie årsstudium, HiVe

2001: Cand. mag. Nordisk 2 og Nordisk 3, mellomfag. HiVe

1988: Allmennlærer, 4-årig, med biologi og 2. avd.spesialpedagogikk, HiT

CV

Utdanning

se "kompetanse" over.

Arbeidserfaring:

2017 - dags dato: Universitetslektor / dr.gradsstipendiat ved USN

01.10.2013- 2016: Stipendiat ved HBV, nå USN

01.10. 2010-01.10.2013: Høgskolelektor ved HiBu, grunnskolelærerutdanningen, Campus Drammen. Fast ansettelse fra og med 2013. 1 års erfaring som studieleder i Drammen av pilot grunnskolelærer  GLU 1.-7. (OFA) i 2010/2011 og prosjektansvarlig for OFA-flerkulturelt prosjekt i 2011/2012.

01.08.2009 - 01.10.2010: Norsklektor ved Kongsberg Videregående skole, underviste i norsk studiespes. og norsk yrkesfag, samt i faget kultur og kommunikasjon.

2001- 2009: Rosthaug videregående skole, norsklærer/norsklektor, undervisningserfaring fra norsk studiespes., norsk yrkesfag, historiefaget og fengselsundervisning i norsk og nyere historie.

1999-2001: Buskerud videregående skole, adjunkt i norsk

01.08.1990 til 1993: Hokksund Barneskole, kontaktlærer 1.-3. kl. + timelærer på alle trinn (foreldrepermisjon etter 1993)

01.08.1989 til 1990: Andenes ungdomsskole, adjunkt. Kontaktlærer.

1978-1989: Georg Sverdrups bokhandel, Kongsberg, medhjelper i ferier og utenom skole-/studietid + 2 år fast jobb: 1981/82 og 1983/84

 

Forskningsprosjekt:

2011 - 2014: GNU - Grenseoverskridende Nordisk Undervisning, 3-årig: http://projektgnu.eu/index.asp Forsker i morsmålsgruppen i hele perioden og koordinator for nordisk morsmålsgruppe fra høsten 2011 til ut 2012 – et EU-interreg prosjekt om nabospråk med Sverige, Norge og Danmark, der lærere, skoleledere, elever og forskere deltok. Høgskolene HiØ, HiVe og HiBu/HBV deltok fra Norge. I morsmålsgruppen fulgte vi elever og lærere ved Selvik og Gulskogen skole. Medforfatter med koordinasjonsansvar for morsmålsdelen av 2012-rapporten:

Christensen, O. Hansen, H. B., Hashemi, S.S., Johansen, R., Sebro, T., Snis, U.L., Steffensen, T., Rustand, K.A. (2012): «Barrierer og potensialer for grenseoverskridende undervisning i faget morsmål», s. 74-103: http://projektgnu.eu/filer/13kortlaegningsrapportgnu.pdf  i Grenseoverskridende Nordisk undervisning (GNU) Barrierer og potensialer for grænseoverskridende nordisk undervisning. Kortlæggingsrapport juni 2012. GNU-EU-interregprosjekt: http://projektgnu.eu/publikationer.asp

 

Konferanser/seminarer - oppgaver og arrangøransvar:

2013: WCCES: XV Comparative Education World Congress. NEW TIMES - NEW VOICES . Buenos Aires 24.-28. juni 2013. Paperframlegg: "Digitale tekster og demokrati" og chair for parallel paper session.

2013: Democracy and Diversity in Education. International conference 12th of March 2013, Buskerud University College. Chair for parallel paper session F: Democratic participation and democratic education and D: Rights and recognition in texts and teacher practices.

2011: Arrangør for seminar om flerkulturelle perspektiver for ansatte ved GLU-utdanningene I OFA. Jeløy Radio, Moss 11. og 12. august 2011. Prosjektleder for flerkulturelt prosjekt.

2011: Arrangør for developement of intercultural perspectives in our teacher education, OFA-seminar  8.mars. 2011. Papirbredden Drammen, HiBu. Prosjektleder for flerkulturelt prosjekt, HiBu

2011: Medarrangøransvar for OFA-GLU-konferanse i Åsgårdstrand 3. og 4. februar 2011, om perspektiver i grunnskolelærerutdanningen.

2008: Paper-framlegg på Eight International Conference on Learning and Eductional Media. IARTEM – The International Assosiation for Reserch on Textbooks and Educational Media.  Tønsberg våren 2008 (HiVe): Didaktisk-kommunikativ analyse av oppgaver i nettressursen til læreverket Grip teksten for Vg1. (fra masterarbeidet mitt).

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Rustand, Kari Anne (2014): «En profilert lærerutdanner fra Høgskolen i Buskerud og Vestfolds lærerutdanning, Dagrun Skjelbred». I Anna Lena Østern og Monika S. Nyhagen (red.): Profilerte lærerutdannere i Norge. Kulturelle portretter skrevet i anledning NAFOL-seminar i Tromsø 2014. 2. utg. NTNU-trykk.

Rustand, Kari Anne (2014): «Digital kompetanse og demokrati i norskfaget», s. 135-150,  i Madsen, Janne og Biseth, Heidi (red): Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022277.

Johansson Svensson, A., Rustand, K. A., Sofkova Hashemi, S. & Steffensen, T. (2013) Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication – An Inter-Scandinavian Study. ECTC-2013, The European Conference on Technology in the Classroom: \"The Impact of Innovation: Technology and You\", July 11-14 2013, Brighton, UK, 150-163. http://www.iafor.org/offprints/ectc2013-offprints/ECTC2013_Offprint_0193.pdf

Rustand, Kari Anne: På Nett. Didaktisk-kommunikativ analyse av digitale oppgaver i nettressursen til læreverket ’Grip teksten’ i norsk for videregående opplæring, Vg1. Masteroppgave i pedagogiske tekster: Læring – Kommunikasjon - Design, Høgskolen i Vestfold 2008.