Liv Cathrine Krogh

Førstelektor på kvalifiseringsvilkår

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-30)
Jeg har bakgrunn fra praksisfeltet, 13 år i videregående skole (2006-2007 og 2010-2022) og 4 år i grunnskole (1995-1998). Jeg er lektor i norskdidaktikk, har hovedfag i litteraturvitenskap og har undervist i religion/etikk, samfunnskunnskap, historie og kommunikasjon/kultur. Som prosjektleder (1999-2009) har jeg jobbet med digitalisering, bedriftsutvikling og læremidler.

Ansvarsområder

  • Emneansvar i MG1NO4, fagdidaktisk fordypning GLU 1-7
  • Dekomp: Grenland+ (nettverk 3/lesing på ungdomstrinn)
  • LIT103, litteratur etter 1900
  • MN-LSM4500, lesing skriving og muntlige ferdigheter

Kompetanse

Forskningsinteresser er knyttet til norskfagets særlige ansvar for de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. Undersøker norskfagets rolle i det å bidra til at elever i vgs. blir studieforberedt.

Deltar i et pågående forskningsprosjekt om langlesing i en digital kontekst med mål å undersøke betydningen av en dialogisk undervisningsform, engasjement, refleksjon og faglig/personlig utbytte. 

Skrivevurdering er også av interesse. Sluttvurdering bleundersøkt ifm. masteroppgave og har selv sensurert skriftlig eksamen i norsk hovedmål og sidemål siden 2010 (årlig 2015-2022) og klagesensurert årlig 2017-2022, i tillegg til bidrag ifm. flere sensorskoleringer. 

Publikasjoner


FORMIDLING:

Artikkel i Norsklæreren, 2002: 2: "Gå inn i din samtid", om deltakelse i Ungdommens kritikerpris.

Foredrag på Fagsnakk i regi av Cappelen Damm. Tema: dybdelesing på studieforberedende. 30. mars 2022.

Deltakelse på Profesjonskonferansen ved USN gjennom livesending av skolepodcasten Skolesnakk. 26. januar 2022.

Deltakelse i skolepodcasten Et bedre Skole-Norge om tilbakemeldinger og samarbeid i en digital æra. 12. januar 2022.

Artikkel i Norsklæreren 2021:2: "Drep meg herre, men ikke med forutsigbare skriveoppgaver", om forslag til nye eksamensoppgaver i norsk.

Deltakelse i skolepodcasten Et bedre Skole-Norge om lærerrollen. 17. september 2021.

Deltakelse i skolepodcasten Lektor Lomsdalens innfall om Fullføringsreformen. 1. april 2021.

Vitenskapelig foredrag om kritisk tilnærming til tekst på Skriv! Les! Arrangert av Lesesenteret ved UiS. 8. mai 2019.

Artikkel i Bedre skole, nr.3 2018: «Løsningen på sprik i vurdering av eksamen er ikke å fjerne eksamen».

Intervjuet om eksamensvurdering i Studio 2/Nrk P2 19.7.18.

Intervjuet i Dagsavisen 16.04.2018 om funn i masteroppgave.

Artikkel i Norsklæreren 2017:2: «Avsluttende norskeksamen. Informative oppgaver får bedre og mer enhetlig vurdering enn kreative».

Konferansedeltakelse på Skriv! Les! I mai 2017. Abstrakthefte

KRONIKKER OG DEBATT:

Deltakelse på NKUL i debattpanel om læremidler. 12. mai 2022.

Kronikk i Dagsavisen om rekruttering til læreryrket. 7. april 2022.

Kronikk på NRK Ytring om lærebøker på papir. 6. april 2022.

Deltakelse i Politisk kvarter om fravær og avlysning av eksamen. 11. februar 2022.

Kronikk i Dagsavisen om avlysning av eksamen. 8. februar 2022.

Innlegg i Aftenposten om fravær i videregående skole. 3. februar 2022.

Deltakelse i paneldebatt om forslag til nye eksamensoppgaver i norsk, i regi av Landslaget for norskundervisning (LNU). 26. august 2021.

Kronikk i Dagsavisen om behov for færre karakterer i norskfaget. 31. mai 2021.

Innlegg Aftenposten 9.7.18 om vurdering av eksamen.

Deltakelse i debatt om eksamensvurdering i Dagsnytt 18 17. april 2018.