Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-20)
Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i grunnskole og høyere utdanning. Noen av temaene jeg forsker på, er hvordan simuleringer og teknologi kan brukes for å konstruere læringsomgivelser i høyere utdanning. Samt hvordan lærere arbeider med samarbeidslæring, læringsutbytte og vurdering i ungdomsskolen.

Ansvarsområder

 

Undervisning:

  • Grunnskolelærerutdanningen 5-10
  • Master i pedagogikk
  • Ph.d.-programmet PEDRES


Forskergrupper:


Aktuelle prosjekter: