Marit Bøe

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-407)
Min hovedinteresse i undervisning og forskning er ledelse i barnehagen. Sammen med kollegaer har jeg utviklet og gjennomført ledelsesstudier for barnehageledere på bachelor, master - og myndighetsnivå. Jeg har lang erfaring fra arbeid som pedagogisk leder i barnehage, og i masteroppgaven min gjorde jeg aksjonsforskning knyttet til egen arbeidsplass. I 2016 disputerte jeg på NTNU med doktoravhandlingen: Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen.

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsinteresser

  • Ledelse i barnehagen
  • Kvalitative metoder
  • Skygging som metode i ledelsesforskning
  • Aksjonsforskning/interaktiv forskning i samarbeid med barnehagelærere
  • Barnehagelærerrollen i profesjonsperspektiv

 

CV

Utdanning

2012-08 - 2016-08 NTNU - Philosophia doctor Pedagogisk institutt

Tittel på avhandling: Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen.

2003-08 - 2006-08 Høgskolen i Oslo - Master i barnehagepedagogikk

2005-01 - 2005-12 Høgskolen i Vestfold - Pedagogisk utviklingsarbeid 

2003-08 - 2003-12 Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektledelse

1995-08 - 1996-06 Høgskolen i Telemark - Pedagogisk veiledning 

1994-08 - 1995-06 Høgskolen i Telemark - Sosialpedagogikk 

1993-08 - 1994-06 Universitetet i Oslo - Mellomfag i pedagogikk 

1990-08 - 1993-06 Telemark lærerhøgskole - Førskolelærer 

 

Yrkeserfaring

2006-01 - Høgskolen i Sørøst-Norge - Høgskolelektor/førsteamanuensis fra 1.2. 2016 (100%)

2000-08 - 2007-12 Sibubarn Raumyr - Pedagogisk leder og fagleder (100%)

2000-01 - 2000-07 Kronen bedriftsbarnehage - Pedagogisk leder (100%)

1997-08 - 1999-10 Gullaug skole - Førskolelærer/kontaktlær er (100%)

1996-08 - 1997-08 Borgen skog barnehage - Pedagogisk leder (100%)

1993-08 - 1996-08 Trollstua barnehage - Pedagogisk leder (100%)

Publikasjoner

 

Bøe, M. (2016). Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen. (PhD Doktoravhandling), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.   (143)

Bøe, M., & Hognestad, K. (2016). Care as everyday staff leadership. Journal of Early Childhood Education Research, 5(1), 329-343.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket» - refleksjon i praksis i personalledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift(5).

Bøe, M., & Hognestad, K. (2015). Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice. doi: 10.1080/13603124.2015.1059488

Bøe, M., Hognestad, K., & Waniganayake, M. (2016). Qualitative shadowing as a research methodology: exploring early childhood in practice. Educational Management Administration and Leadership. doi: 10.1177/1741143216636116

Hognestad, K., & Bøe, M. (2016). Studying practices of leading - Qualitative shadowing in early childhood research. European Early Childhood Education Research Journal, 24(5).

Hognestad, K., & Bøe, M. (2014). Knowledge development through hybrid leadership practices. Nordisk barnehageforskning, 8(6), 1-14.

Frogh, C., Bøe, M., & Hognestad, K. (2013). Kompetanseutvikling i barnehagen som lærende organisasjon. I F. Rønning, R. Diesen, H. Hoveid & I. Pereliussen (Red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (s. 94-102). Akademika forlag Trondheim.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2012). ‘Place’ as conceptual centre: a methodological focus on the bodily relations, movements and expressions of children up to three years of age in kindergarten. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 3(2), 43-55.

Bøe, M., & Frogh, C. (2011). Sted som konsept i barnehagemyndighetenes lokale kvalitetsplaner. I Rønning, Diesen, Hoveid & Pareliussen (Red.), Rapport fra konferansen om praksisrettet FOU i lærerutdanning Trondheim.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2010). Critical thinking in kindergarten. Childhood and philosophy, 6(11), 151-165.

Bøe, M. (2009). Ledelsesutfordringer i barnehagen: med eksempler fra studenters arbeid med pedagogisk dokumentasjon. Norsk pedagogisk tidsskrift(3), 164-177.

Bøe, M. (2006). Faglig utvikling i en aksjonsretttet kontekst- førskolelæreren som endrings agent. Oslo: Høgskolen i Oslo. Masteroppgave.

Bøker og kapitler i bøker

Halttunen, L., Sims, M., Waniganayake, M., Hadley, F., Bøe, M., Hognestad, K. & Heikka, J. (publiseres juli 2019). Working as early childhood centre directors and deputies – perspectives from Australia, Finland and Norway. I P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Red.), Leadership in Early Education in Times of Change. Research from Five Continents (s. 221-243). Toronto: Budrich.

Hognestad, K. & Bøe, M. (publiseres juli 2019). Shadowing as a method in leadership preparation in teaching practice in early childhood teacher education in Norway. I P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Red.), Leadership in Early Education in Times of Change. Research from Five Continents. Toronto: Budrich.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2017). Skygging som metode i lederutvikling. I L. Frers, K. Hognestad, & M. Bøe (Red.): Læring gjennom metode og refleksjon. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.25,

Bøe, M., & Hognestad, K. (2017). The dynamics of pedagogical leader`s everyday leadership. I P. T. Granrusten, K.-Å. Gotvassli, O. F. Lillemyr, (Eds.), Leadership for Learning – Challenges in Early Childhood Education and Care. North Carolina. Information Age Publishing Inc.

Hognestad, K.& Bøe, M. (2017). Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I H. Blaafalk, M. Solheim & G. Aaserud (Red.). Bergen: Fagbokforlaget.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2015). Leading site-based knowledge development; a mission impossible? Insights from a study in Norway. I M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (Red.), Thinking and Learning about Leadership: Early Childhood Research from Australia, Finland and Norway. (s. 272).

Bøe, M., & Thoresen, M. (2017). Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Bøe, M. (2011). Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys av barnehagen som lærende organisasjon. In A. M. Otterstad & J. Rhedding-Jones (Red..), Barnehagepedagogiske diskurser (s.87- 101). Oslo: Universitetsforlaget.

Bøe, M. (2008). Førskolelæreren: en postmoderne agent. I M. Pettersvold, K. R. Tholin, K. Røtnes, & T. T. Jansen (Red,.), Førskolelæreren. Oslo: Pedagogisk forum.

 

Rapporter

 Bøe, M., Steinnes, G. S., Hognestad, K., Fimreite, H. & Moser, T. (2018). Barnehagelærerens praktisering med en helhetlig tilnærming til læring (Skriftserie). Notodden: Universitetet i Sørøst-Norge.

Børhaug, K., Bøe, M. (red.). Brennås, H. B., Fimreite, H., Havnes, A., Hornslien, Ø., … Steinnes, G. S. (2019). Barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden. Notodden. Hentet fra https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/rapporter/

Kunnskapsdepartementet. (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag (12). Oslo. Hentet fra https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/rapporter/

Artikler i tidsskrifter

Bøe, M. (2018). Barnehagelærerrollen - hva har vi lært og hva trenger vi kunnskap om. Barnehagefolk, 4.

Bøe, M. (2018). Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Barnehagelærerens helhetlige tilnærming. Barnehagefolk, 3.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2017). De dagligdagse personalledelsesoppgavene i det pedagogiske lederarbeidet. Barnehagefolk, 2, 58-66

Eriksen, M., Solheim, M., Hognestad, K., Bøe, M., Haaland, G. & Bae, B. (2017). Ny rammeplan for barne- hagens innhold og oppgaver. Prismet, 68(4), 339-347. doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5850

Bøe, M. (2016). Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon. Tidsskriftet Barn, nr.3, s. 53-69. Prøveforelesning disputas.

Bøe, M. (2016). Pedagogiske ledere og hybride ledelsespraksiser. Barnehagefolk, 4.

Bøe, M., Frogh, C., & Hognestad, K. (2012). Ledelse av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagefolk, 28(1), 24-30.

Hognestad, K., Moxnes, A. R., Frogh, C., Bøe, M., Jørgensen, Å., & Kimerud, A. T. (2012). Barnehagen som læringsarena- for ettåringen. Barnehagefolk, 28(3), 66-72.

Bøe, M., & Thoresen, M. (2007). Aksjonsforskning i barnehagen. Barnehagefolk (3), 5.

Bøe, M. (2005). Oppdrag pedagogisk dokumentasjon. Barnehagefolk, 3, 70-79.