Steffen Torp

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-54)

Ansvarsområder

Leder av forskningsgruppen Helsefremmende arbeid i nærmiljø

Kompetanse

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeidsplasser, jobbengasjement, arbeidsnarkomani og jobb-familiekonflikt

Systematisk HMS-arbeid

Kreft, levekår og arbeid

CV

Education

Dr. Philos., Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Cand. Polit., hovedfag i psykologi, Universitetet i Trondheim

Fysioterapeut, Spesialist i helse- og miljøarbeid, MNFF

Work

2002 - dd Førsteamanuensis/professor ved Høgskolen i Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge

1991 - 2002 Seksjon for Arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

1985-2002 Bedriftsfysioterapeut/arbeidsmiljøkonsulent i ulike bedriftshelsetjenester

Publikasjoner

Recent publications

Eriksson A, Orvik A., Strandmark M., Nordsteien A., Torp S. Management and leadership approaches to health promotion and sustainable workplaces: A scoping review. Societies 2017, 7, 14. Doi:10.3390/soc7020014 (online)

Aanesen F, Meland E, Torp S. Subjective health complaints in adolescence: the role of self-esteem, stress from schoolwork and body dissatisfaction. Scandinavian Journal of Public Health 2017. Doi: 10.1177/1403494817690940.

Torp S & Syse J. Er selvstendig næringsdrivende en oversett gruppe i arbeidsrettet rehabilitering etter kreft? Best Practice Onkologi/hematologi. 2017; 4. At https://bestprac.no/er-selvstendig-naeringsdrivende-en-oversett-gruppe-arbeidsrettet-rehabilitering-etter-kreft/

Jenny GJ, Bauer GF, Vinje HF, Vogt K, Torp S. (2016). The application of salutogenesis to work. In Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G., Pelikan J.M., Lindström B., Espnes GA (Eds.). The handbook of salutogenesis. 2016. Berlin: Springer. (pp 197 – 210)

Aas, MIH, Sonesson O, Torp S. A qualitative study of clinicians experience with rating of the Global Assessment of Functioning (GAF) scale. Community Mental Health Journal 2016. Doi: 10.1007/s10597-016-0067-6

Torp S, Syse J, Gudbergsson S. Paraponaris A. Return to work among self-employed cancer survivors. Journal of Cancer Survivorship 2016. Doi:10.1007/s11764-016-0578-8

Hagen, S, Torp S, Helgesen M, Fosse E. Promoting health by addressing living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion International. 2016. Doi: 10.1093/heapro/daw052

Torp S, Vinje HF, Haaheim-Simonsen H. Work, well-being, and presence among researchers. International Journal of Mental Health Promotion 2016. Doi: 10.1080/14623730.2016.1207552

Hagen, S, Helgesen M, Torp S, Fosse E. “Health in All Policies”: A cross-sectional study of the Public Health Coordinator’s role in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health 2015; 43: 597-605. Doi: 10.1177/1403494815585614.

Nafstad I, Midje H, Torp S, Syse J. Arbeidsmiljøets betydning for jobbengasjement og helse blant mellomledere i kommunal sektor. Magma 2015; 18(2): 23-33.

Torp S, Kokko S, Ringsberg KC. Promoting health in everyday settings: opportunities and challenges. Scandinavian Journal of Public Health 2014; 42(Suppl 15): 3–6.

Torp S & Vinje HF. Is workplace health promotion in the Nordic countries really on the right track? Scandinavian Journal of Public Health, 2014; 42(Suppl 15): 74-81.

Midje HH, Nafstad IT, Syse J, Torp S. Workaholism and mental health problems among municipal managers in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2014;56(10):1042-51. Doi: 10.1097/JOM.0000000000000223

Torp S & Thoresen L. Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Kreftsykepleie 2014, (1), 10-https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/14kr1_kreft_foreldre_barn_2939.pdf