Teresa Katherine Aslanian

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()

Ansvarsområder

 

 

 

Kompetanse

 2019               PhD

Educational Sciences for Teacher Education

Faculty of Education and international Studies, Oslo Metropolitan University       

Thesis Title: Stretching the Boundaries of Care

Main Advisor: Professor Anne Greve, OsloMet; Co-advisor: Professor Jayne Osgood, Middlesex University

 

2014                M.A.

Early Childhood Education

Faculty of Education and international Studies, Oslo Metropolitan University                   

Thesis Title: Exploring Love as a Professional Practice in Early Childhood Education

Advisor: Inger Marie Lindboe

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Now: OsloMet)

 

2011                B.A.

Preschool teacher (Førskolelærer)

Faculty of Teacher Education and Pedagogy

Hedmark University of Applied Sciences (INN)

CV

Publikasjoner

Lenke til oppdatert liste i Cristin: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=618212 og Google Scholar: https://scholar.google.no/citations?hl=en&user=tD-Oe_4AAAAJ 

Vitenskapelige artikler

Aslanian, Teresa K. (2018) Remove 'care' and stir: Modernizing early childhood education in Norway. Journal of Education Policy.  DOI: 10.1080/02680939.2018.1555648

Aslanian, Teresa K. (2018). Embracing uncertainty: a diffractive approach to love in the context of early childhood education and care. International Journal of Early Years Education, 26(2), 173-185.

 

Aslanian, Teresa K. (2018). Recycling Piaget: Posthumanism and making children’s knowledge matter. Educational Philosophy and Theory, 50(4), 417-427.

 

Aslanian, Teresa K. (2017). Ready or not, here they come! Care as a material and organizational practice in ECEC for children under two. Global Studies of Childhood, 7(4), 323-334.

 

Aslanian, Teresa K. (2015). Getting behind discourses of love, care and maternalism in early childhood education. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(2), 153-165.

 

Bøker/kapitler

Aslanian, Teresa K. (2016)."Du er også mammaen min" Perspektiver på kjærlighet i barnehagepedagogisk praksis. I: Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, (187-206).

 

Aslanian, Teresa K. (2016). Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Tidskriftsartikler

Aslanian, Teresa K. (2017). Kjærlighet skaper helse og trivsel, men usynliggjøres. Barnehagefolk, (1), 16-18.


Aslanian, Teresa K. (2014). Når "din neste" er et barn- kjærlighet som grunnlag i barnehagepedagogisk praksis. Prismet,  (1), 33-38.