Tonje Harbek Brokke

Tonje Harbek Brokke

Seniorkonsulent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Etter- og videreutdanning HIU
Campus Notodden (S-436E)

Ansvarsområder

 • Etter - og videreutdanningsenheten på USN HIU:
  • Administrativ konsulent for Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (www.nyutdannede.no)
  • Administrativ konsulent for Ny som lærer - Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold
  • Administrativ konsulent for nordisk nettverk: Nordplus Horizontal - Nye lærere
  • Administrativ konsulent for Senter for Profesjonalisering
 • PARAT USN
  • Hovedtillitsvalgt for Parat USN 2018 - d.d.
  • Hovedtillitsvalgt for Parat HSN 2016 - 2018
  • Hovedtillitsvalgt for Parat HiT 2014 - 2016
  • Plasstillitsvalgt for Parat USN på Campus Notodden og Campus Rauland 2009 - d.d
  • Fakultetstillitsvalgt for Parat på HIU 2016 - d.d.

Kompetanse

Utdanningsbakgrunn:

 • Cand. mag (Engelsk, historie, u-landsstudier): Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Agder
 • Antropologi, arkeologi (60 stp): Luther College, USA
 • PPU: Faglærer i fremmedspråk (engelsk) og samfunnsfag: Høgskolen i Telemark
 • Praktisk veiledning (10 stp): Høgskolen i Telemark
 • Tverrfaglig veiledning (30 stp): Høgskolen i Telemark
 • Politikarskulen (10 stp, offentlig forvaltning): Høgskolen i Telemark
 • Endringsledelse (10 stp): Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Samfunnsfag med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 stp): Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 stp): Universitetet i Sørøst-Norge

CV

2018 - d.d.: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten)

2018 - d.d.: Hovedtillitsvalgt for Parat USN

2016 - 2018: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten)

2016 - 2018: Hovedtillitsvalgt for Parat HSN

2014 - 2016: Hovedtillitsvalgt for Parat HiT

2003 - 2016: Høgskolen i Telemark, Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten) og Praksiskoordinator for faglærerutdanningene i Kroppsøving og Kunst og håndverk

2002 - 2003: Høgskolen i Telemark, Campus Notodden: Biblioteket

1999 - 2002: Royal & Sun Alliance Insurance, Bristol, UK