Tonje Stenseth

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-12)
I min doktorgrad skrev jeg om hvordan elever i videregående skole evaluerer og velger tekstkilder når de skal løse komplekse leseoppgaver - med et særlig fokus på hvordan kilde- og troverdighetsvurderinger blir vektlagt. Relaterte forskningsinteresser er dybdelesing, dybdelæring, lesing og læring i digitale omgivelser, digitalisering i skolen samt individuelle forskjeller mellom elevene (pedagogisk og kognitiv psykologi).

Ansvarsområder

Undervisning

  • Emneansvarlig Vitenskapsteori og metode (master)
  • Emneansvarlig masteroppgaven, GLU 1-7 og 5-10
  • Emneansvarlig Selvregulering, sosial kompetanse og sosiale og emosjonelle vansker (master)
  • Universitets- og høgskolepedagogikk, emne 1 (Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning)

Veiledning

Masterstudenter i pedagogikk

Medlem av forskergruppen:

Pågående prosjekter

  • "Rethinking reading comprehension in the digitalized world". Prosjekt tilknyttet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser):  

https://www.ludo.usn.no/blogg/s%C3%A5kornsprosjekt-oppl%C3%A6ring-av-elevers-digitale-lesestrategier-og-leseprosesser

Kompetanse

Utdanning

2012 - 2018: Doktorgrad i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, Universitetet i Oslo

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

 

CV

Arbeidserfaring

2019 - d.d.: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2018 - 2019. : Førstelektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2012 - 2018 : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

 

Verv og andre funksjoner 

2020 - : Eksternt medlem instituttråd, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Oslo Met 

2014 - 2016: Styremedlem, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Stenseth, T. (2021). Når målet er læring – har elevene gode nok digitale leseferdigheter? Volum 1, s. 4-16. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-01-02

Stenseth, T. (2020). Derfor skal vi ikke kaste bøkene ut av klasserommet. Kronikk, Drammens Tidende

Stenseth, T. (2020). Nettbrett eller lærebok - hva gir best læring? Debatt, Forskningsdagene 2020. Opptak av livestream; https://vimeo.com/459681505/b4ae0b7b6f

Hontvedt, M., Stenseth, T., Solem, M.S. & Næss, R. R. (2020). Video og dybdelesing. Undervisningsressurs på LUDO-bloggen (Læring og undervisning i digitale omgivelser).

Stenseth, T. (2020). Competent readers in digital contexts. Presentation. NERA 2020 - Rethinking the futures of education in the Nordic countries

Stenseth, T. & Jensen, H. (2019). Hva kjennetegner god lesekompetanse i digitale omgivelser? Presentasjon, Grenlandskonferansen. 

Stenseth, T. (2019). How and what students read. A study of evaluation and document selection processes in task-oriented readingDoktoravhandling forsvart ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

Stenseth, T. & Strømsø, H. I. (2018). To read or not to read: A qualitative study of students' justifications for document selection in task-oriented reading. Volume 63 s. 771-788. Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1434828

Strømsø, H. I., Bråten, I. & Stenseth, T. (2017). The role of students' prior beliefs in recall and evaluation of information from texts on socio-scientific issues. Volume 69(3) s. 127-142. Nordic Psychology. DOI: https://doi.org/10.1080/19012276.2016.1198270

Stenseth, T., Bråten, I. & Strømsø, H. I. (2016). Investigating interest and knowledge as predictors of students' attitudes towards socio-scientific issues. Volume 47 s. 274-280. Learning and Individual Differences. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.02.005

McCrudden, M., Stenseth, T., Bråten, I. & Strømsø, H.I. (2016). The Effects of Topic Familiarity, Author Expertise, and Content Relevance on Norwegian Students' Document Selection: A Mixed Methods Study. Volume 108(2) s. 147-162. Journal of Educational Psychology. DOI: https://doi.org/10.1037/edu0000057

Se fullstendig oversikt i Cristin.