Tonje Stenseth

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-12)
Mine forskningsinteresser: - Lesing av multiple tekster - Relevans- og troverdighetsvurderinger i lesing - Kildevurdering - Kritisk lesing - Lesemotivasjon - Leseforståelse ved lesing av papirbaserte og digitale tekster - Pedagogisk psykologi

Ansvarsområder

Undervisning

  • Emneansvarlig Vitenskapsteori og metode (master)
  • Emneansvarlig masteroppgaven, GLU 1-7 og 5-10
  • Emneansvarlig Selvregulering, sosial kompetanse og sosiale og emosjonelle vansker (master)

Veiledning

Masterstudenter i pedagogikk

Medlem av forskergruppene:

Pågående prosjekter

  • "Rethinking reading comprehension in the digitalized world". Prosjekt tilknyttet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser):  

https://www.ludo.usn.no/blogg/s%C3%A5kornsprosjekt-oppl%C3%A6ring-av-elevers-digitale-lesestrategier-og-leseprosesser

Kompetanse

Utdanning

2012 - 2018: Doktorgrad i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, Universitetet i Oslo

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

 

CV

Arbeidserfaring

2019 - d.d.: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2018 - 2019. : Førstelektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2012 - 2018 : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

 

Verv og andre funksjoner 

2020 - : Eksternt medlem instituttråd, Instutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Oslo Met 

2014 - 2016: Styremedlem, Instutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner