Urd Vindenes

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (B-U25)
Jeg er førsteamanuensis i norsk, og arbeider hovedsakelig med språklige og språkdidaktiske emner. Jeg underviser i norsk ved lærerutdanningene, og forsker på språk. Jeg er blant annet interessert i talespråk, språkhistorie og grammatikkdidaktikk, og er medlem av forskergruppa Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning.

Ansvarsområder

 • Undervisning og emneansvar for norskemner på GLU 5-10
 • Undervisning i norskemner på GLU 1-7
 • Undervisning i grammatikk på bachelor- og lektorutdanninga
 • Undervisning på overgangsmaster i norsk for grunnskolelærere (i emnet Lesing, skriving og muntlige ferdigheter)

 

Kompetanse

 • Norsk språk og grammatikk
 • Grammatikkdidaktikk
 • Språkhistorie og språkendringer
 • Grammatikalisering 
 • Talespråklig variasjon 
 • Kognitiv og bruksbasert lingvistikk
 • Korpusbasert metode

 

CV

2018–nå: Førsteamanuensis i norsk ved USN

2018: Ph.d. i nordisk språkvitenskap, UiO (avhandling: Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian)

2017–2018: Gjennomføringsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

2014–2017: Stipendiat i nordisk språkvitenskap ved UiO, inkl. gjesteforskeropphold ved Humboldt-Universität zu Berlin høsten 2015

2013–2014: Timelærer ved HiT og UiO, vitenskapelig assistent for Normprosjektet ved HiST

2013: Master i nordisk språk, UiO (oppgave: Se å få deg et liv! En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk)

2011–2013: Vitenskapelig assistent for Nynorskordboka og Bokmålsordboka, gruppelærer ved UiO

 

Publikasjoner

 VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

2018. Cyclic renewal of demonstratives. Studies in Language 42(3), s. 641–668.

2018. Östman, Jan-Ola, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson og Lisa Södergård (red.): Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10 (Bokmelding). Maal og Minne 110(2), s. 187–191. 

2017. Demonstrative reinforcement cycles and grammaticalization. I Eberl, Ingrosso, Narmandakh, Ortner, Scholtz og Wiatr (red.): Grammatikalisierung in interdisziplinärer Perspektive (JournaLIPP 5). Ludwig-Maximilians-Universität München.  

2015. Se å få deg et liv! Om bruken se-o-V-konstruksjonen i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 33(1), s. 63–88.

 

AVHANDLINGER

2018. Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian. Ph.d.-avhandling, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

2013. Se å få deg et liv! En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk. Masteroppgave, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

 

LÆREMIDDEL 

Med Ida Larsson og Åshild Søfteland (upublisert hefte, planlagt publisert i 2020): Praktisk grammatikk. (Øvingar i norsk grammatikk med løysingsforslag). 

 

ANDRE PUBLIKASJONER/UTVALGTE MEDIEINNSLAG 

2018. Demonstrativer og språklig reskirkulering. Språknytt

2018. Suffikseriet. Språkbrukaren-spalte i Språknytt

2018. Herre her og derre der. Intervju i Språkteigen på P2 28. januar.

2017. Etisk advarsel mot variasjon. Morgenbladet.

2017. Ommøblering i grammatikken.Syn og Segn.

2017. Om pronomenet hen. Språkteigen på P2 12. februar.

2016, med Eli Anne Eiesland. “Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter”. Aftenposten Viten.

2016. Hermer språkutviklinga hos barn etter evolusjonen av språk? Argument.

2015– Språknerderiet.com. En blogg om språk.

2015. Hen lar seg ikke så fort provosere, vel? Essay i Riss.

2015. Demokratisk, ikke krampaktig. Dagbladet.

2015. Bør vi begynne å si «hen» i tillegg til «hun» og «han» også i Norge?. Aftenposten Viten og Aftenposten innsikt.

2014. Debatt om sje- og kje-sammenfallet i Aktuelt på NRK2, Dagsnytt atten på P2/NRK2 og Kulturnytt på P2 1. september.

2014. Sjempefin sjampanje på sjino. Kronikk på NRK Ytring.

2012–2013. Etymologispalte i Argument.

 

FAGLIGE FOREDRAG OG INNLEGG PÅ KONFERANSER

3.7.18, med Eli Anne Eiesland (USN). Subject doubling in Norwegian - a corpus investigation. Foredrag, 4th Usage-Based Linguistics Conference, Tel Aviv 2018. 

4.6.18, med Eli Anne Eiesland (USN). Subjektsdublering i norsk – en korpusstudie. Foredrag, Kognitivt sommerseminar, Oslo.

1.6.18, med Hans-Olav Enger (UiO). Det umulige er mulig. Foredrag, Symposium for Ruth Vatvedt Fjeld.

15.5.18. Grammatikalisering av demonstrativ- og negasjonsforsterkere i norsk. Foredrag, Grammatikk i Norden 2, Oslo. 

23.10.17, med Eli Anne Eiesland. «Du e mislykka du!» En korpusundersøkelse av subjektsdublering i norsk. Foredrag, Møte om norsk språk, Bergen 2017. 

12.9.17. A usage-based approach to cycles of demonstrative reinforcement. Foredrag, Societas Linguistica Europaea, Zürich

9.11.16. Norske talespråkskorpus. Gjesteforelesning for masterstudenter i skandinavistikk, Humboldt-Universität zu Berlin.

7.7.16. Demonstrative reinforcement cycles and grammaticalization. Foredrag, 23. LIPP Symposium, München. 

14.6.16. Emosjonelle demonstrativer og demonstrativsykluser. Foredrag, Kognitivt sommerseminar, Bergen. 

19.10.15. Complex demonstratives as solidarity markers in Norwegian. Gjesteforelesning på Freie Universität Berlin.

31.7.15. The development of complex demonstratives in Norwegian. Foredrag, 22nd International Conference on Historical Linguistics, Napoli. 

25.7.15. The development of complex demonstratives in Norwegian. Foredrag, 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle. 

20.5.15. The development of complex demonstratives in Norwegian. Foredrag, Loss and gain in language (PhD-kurs), Kristiansand. 

22.1.15. The development of complex demonstratives in Norwegian. Foredrag, Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology, Tromsø. 

03.10.14. Komplekse demonstrativ med her/der i norske dialekter. Foredrag, Språkvitenskapelig instituttseminar, ILN.

20.6.14. Grammatikalisering av her og der. Foredrag, Kognitivt sommerseminar, Tromsø. 

23.11.13. Om bruken av se-o-V-konstruksjonen i norsk, Foredrag, Møte om norsk språk, Oslo. 

20.11.13, med Ruth Vatvedt Fjeld (UiO). Vanskelig–vanskeligere–vanskeligst? Om gradbøying som leksikografisk informasjonstype”. Foredrag, Møte om norsk språk, Oslo. 

11.10.13. Om bruken av se-o-V-konstruksjonen i norsk. Foredrag, Språkvitenskapelig instituttseminar, ILN.