Heidi Stavrum

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-341)
Jeg jobber på studiested Bø og underviser på studieprogrammene BA kulturledelse, MA kulturstudier og PhD i kulturstudier. Jeg er medlem av forskergruppa for kultur- og idrettspolitikk. Mine forskningsinteresser omfatter bl.a. kulturpolitikk, kultursosiologi, musikksosiologi, kunst og kultur for barn og unge og kreative næringer/kulturelt entreprenørskap. Jeg har også skrevet og publisert artikler om forskningsmetodiske spørsmål.

Ansvarsområder

Jeg er emneansvarlig for disse emnene: 

 • Musikkformidling 
 • Bacheloroppgave med metode

Jeg underviser også i flere andre emner, som kulturpolitikk, kulturprosjektledelse, musikkformidling og kulturteori. Jeg veileder studenter både på BA- og MA-nivå.

Jeg er medlem av USNs forskergruppe for kultur- og idrettspolitikk. 

CV

Nåværende verv: 

 • Medlem av den vitenskapelige komitéen for Den nordiske konferansen for kulturpolitisk forskning. Representant for Norge.
 • Styremedlem, litteraturfestivalen Bøker i Bø.

Arbeidserfaring: 

 • 2018 -           Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Bø
 • 2013 - 2018: Seniorforsker, Telemarksforsking 
 • 2012 - 2013: Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, Bø
 • 2008 - 2012: Stipendiat, Høgskolen i Telemark, Bø
 • 2004 - 2008: Forsker, Telemarksforsking

Utdannelse: 

 • PhD, Universitetet i Bergen (2014)
 • Cand. Philol, Høgskolen i Telemark (2004)
 • Cand. Mag, NTNU, Trondheim (2001)

Publikasjoner

Artikler i vitenskapelige tidsskrift, fagfellevurderte bøker og bokkapitler: 

Haugsevje, Å. D., Stavrum, H., Heian M. T. & Leikvoll, G. K. A. (2021). Bridging, nudging and translating: Facilitators of local creative industries in Norway. International Journal of Cultural Policy, DOI: 10.1080/10286632.2021.1895131

Haugsevje, Å. D., Heian, M. T., Stavrum, H., & Leikvoll, G. K. A. (2020). Begrunnelser for lokal kreativ næring: Instrumentell kulturpolitikk som tilslørende begrep. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 23(2), 86-103. https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-02

Haugsevje, Åsne Dahl, Heidi Stavrum og Mari Torvik Heian (2019): Barn om kunst. Metodeutfordriner i forskning om kunst og kultur for barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 1/2019. www.idunn.no/nkt/2019/01/barn_om_kunst

Røyseng, Sigrid and Heidi Stavrum (2019): Fields of gold: Reflections on the research relations of the cultural policy researcher. International Journal of Cultural Policy. DOI: 10.1080/10286632.2019.1643335

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (2018): «Låtenes makt. Seleksjon og anerkjennelse i P3». I Slaatta, T., og Hylland, O.: Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Oslo: Universitetsforlaget.

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (2018): «50 years of Aesthetic Construction Work: The Music Policy of Arts Council Norway 1965 – 2015». I  Hylland, O. og Bjurström, E.: Aesthetics and Politics. A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts. Cham: Springer International Publishing.

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (2018): «Musikalsk nasjonsbygging. Ekspansjon og grenseforhandlinger i Norsk kulturråds musikkpolitikk 1965 – 2015». Tidsskrift for kulturforskning nr.1/2018.

Pyykkönen, Miikka & Heidi Stavrum (2018):«Enterprising Culture: Discourses on Entrepreneurship in Nordic Cultural Policy, The Journal of Arts Management», Law, and Society, 48:2, 108-121, DOI: 10.1080/10632921.2017.1391726

Mangset, Per, Lars Håkonsen og Heidi Stavrum (2017): «Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? Om festivalisering og kommunal kulturøkonomi». Artikkel i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr.1-2/2017.

Dahl Haugsevje, Åsne, Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum (2016): «Kultur for å delta. Når kulturpolitiske idealer skal realiseres i praksis». Artikkel i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1/2016.

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (red.) (2015): En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet. Oslo: Kulturrådet/Fagbokforlaget. Bok. Redaktør for boka og forfatter/medforfatter av fire kapitler.

Stavrum, Heidi (2014): Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet. PhD-avhandling, Universitetet i Bergen.

Stavrum, Heidi (2014): «Hvor mange gullplater henger på veggen? Om danseband og kvalitet». Artikkel i Sosiologi i dag nr. 1/2014.

Stavrum, Heidi (2013): «Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? Om kunnskap om kunst for barn og unge». Artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 1/2013.

Stavrum, Heidi (2009): «Filmskaping i Norge – tivoli, kunst eller næring?». Kapittel i boka Mangset, Per og Sigrid Røyseng (red.): Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Stavrum, Heidi (2009): «Alternative helsearbeidere – alternative kulturelle entreprenører?». Kapittel i boka Mangset, Per og Sigrid Røyseng (red.): Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Stavrum, Heidi (2008): «Kjønnede relasjoner innenfor rytmisk musikk – hva vet vi og hva bør vi vite?». Kapittel i boka Lorentzen, Anne og Astrid Kvalbein (red.): Kjønn i utakt? Oslo: Fagbokforlaget.

Stavrum, Heidi (2007): «Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?». Artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 2/2007.

Stavrum, Heidi (2005): «’Wow, hu kan jo spelle, jo!’ Om jenter og jazz i Norge». Artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 2/2005.

I tillegg kommer en rekke forskningsrapporter og utredninger fra ulike typer oppdragsforskningsprosjekter.