Hilde Larsen Damsgaard

Dosent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Porsgrunn (A-172A)
Hilde Larsen Damsgaard er dosent. Hun er for tiden lånt ut til eDU (enhet for digitalisering og utdanningskvalitet) og er prosjektleder for pilotprosjektet knyttet til merittering på USN. Hun ble merittert underviser våren 2020.

Ansvarsområder

  • Forskning og utviklingsarbeid om studiekvalitet, studielivskvalitet, SMART undervisningsplanlegging og utdanningsledelse
  • Prosjektleder - pilotprosjekt merittering USN
  • Universitets- og høyskolepedagogikk
  • Veiledning kollegaer i førstekvaliifsering
  • Portfolio merittert underviser: https://wordpress.usn.no/hilded/

CV

Publikasjoner

Bøker/rapporter
Damsgaard, H.L. (2019). Studielivskvalitet - studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. Hentet fra www.idunn.no/studielivskvalitet

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H.L & Kokkersvold, E.(2011). Ungdom på ville veier. Et tilbakeblikk på en vanskelig ungdomstid. Oslo: Unipub forlag.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sosialarbeider. Oslo: Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sykepleier.  Oslo: Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L. (2007). Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo: Cappelen Akademisk

Damsgaard, H. L.(2005). Med åbne øjne. Observation og håndtering af problematferd. København: Hans Reitzels Forlag.

Damsgaard, H. L (2003). Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Damsgaard, H.L. (2001). Med blikk for muligheter. Observasjon og analyse av problematferd i skolen. Lillegården kompetansesenter

Damsgaard, H.L.(1994). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Rapport 2, Statens spesiallærehøyskole

Damsgaard, H.L.(1991). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Rapport 1, Statens spesiallærehøyskole

Artikler/kapitler/kommentarer/podkastepisoder/videoforedrag

Damsgaard, H.L. (2021, 21.mai). Svarte skjermer 2.0. Khrono. https://khrono.no/svarte-skjermer-20/543829

Damsgaard, H.L. (2021, 18.mars). Fra svarte skjermer til synlige ansikter. Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging [Digital presentasjon] Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse. https://app.frame.io/presentations/8506fde0-3517-4b41-a437-1d9364e886b7

Damsgaard, H.L. (2021, 17.mars). Studielivskvalitet [Film]. Kvalitetskonferansen på Høgskolen i Innlandet. https://www.youtube.com/watch?v=reT6f-jQfJM

Damsgaard, H.L. (2021, 24.januar). Kunnskapsshopping. Khrono. https://khrono.no/kunnskapsshopping/548350

Berg, K., Slette, A.L. & Damsgaard, H.L. (2021, 13.januar.). Den om studielivskvalitet og svarte skjermer. [Podkast, episode 30]. https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-studielivskvalitet-og-svarte-skjermer

Lofthus, L.G., Damsgaard, H.L & Nordsteien, A. (2020, 27.november). Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordtsteien om akademisk skriving. [Podkast, episode 17]. eDU-podden. https://share.transistor.fm/s/59b6ea1d

Lofthus, L.G., Damsgaard, H.L & Nordsteien, A. (2020, 27.november). Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordsteien om medforfatterskap. [Podkast, episode 18]. eDU-podden. https://share.transistor.fm/s/ea32d970

Damsgaard, H.L. (2020, 24.november). Studielivskvalitet, svarte skjermer og digitale læringsomgivelser. Webinarfestivalen. https://youtu.be/2KDEpsx8Pqk

Damsgaard, H.L. (2020, 9.september). Studielivskvalitet i digtale læringsomgivelser [Blogginnlegg]. Hentet fra https://eblogg.usn.no/2020/09/09/studielivskvalitet-i-digitale-laeringsomgivelser-2/

Damsgaard, H.L. (2020, 3.september). Studielivskvaliitet: Når vi møtes digitalt, er aktivitet fortsatt viktig. Khrono. Hentet fra https://khrono.no/studielivskvalitet-nar-vi-motes-digitalt-er-aktivitet-fortsatt-viktig/512481

Lofthus, L.G. & Damsgaard, H.L. (2020, 2. september). Hilde Larsen Damsgaard Om studielivskvalitet [Podcast, episode 5]. L. Lofthus. eDUpodden. Hentet fra https://share.transistor.fm/s/7dc0d57a

Viken, H., Olsen, S.B. & Damsgaard, H.L. (2020, 31. juli). Tips og triks for studiestarten. [Podkast episode 2]. I H. Viken & S., B. Olsen. Olapodden. Hentet fra https://open.spotify.com/episode/66V4PenBZRaWuJIhs3pOey

Damsgaard, H.L. (2020, 2.juli). Studielivskvalitet: Kvalitet sett fra studentenes side [Blogginnlegg]. Hentet fra https://eblogg.usn.no/2020/07/02/studielivskvalitet-kvalitet-sett-fra-studentenes-side/

Damsgaard, H. L. (2020). Medforfatterskaptes gråsoner. Hentet fra https://khrono.no/medforfatterskapets-grasoner/508200

Damsgaard, H.L. (2020). Jeg håper høyere utdanning ikke blir som før. Forskerforum (6), 42 - 43. Hentet fra https://www.forskerforum.no/jeg-haper-vi-snart-slutter-a-la-tellekanttenkningen-dominere/

Damsgaard, H.L. (2020). Svarte skjermer i digitale undervisningsrom. Hentet fra https://khrono.no/svarte-skjermer-i-digitale-undervisningsrom/482814

Larsgaard, A.K., Krane, V. & Damsgaard.H.L (2020). Brikke eller aktør og samskaper. Ungdommer i barnevernet og deres fortellinger om å vre deltakere i et samskapingsprosjekt. Norges barnevern (1), 4 - 21. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-02

Damsgaard, H.L. (2019). Fagfellevurdering - felle eller vurdere? Forskerforum (10), 38-39. Hentet fra https://www.forskerforum.no/fagfellevurdering-felle-eller-vurdere/

Damsgaard, H.L. (2019). Det som teller for studentene. Hentet fra https://khrono.no/kvalitet-meninger-student/det-som-teller-for-studentene/416163

Damsgaard, H. L. & Lindvig, I.K. (2019). Utdanning og danning. I A. Lone & T.J. Halvorsen. Sosialpedagogiske perspektiver (s.61-73).  Hentet fra https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2650628/2019DamsgardUtdanningPostprint.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Lindvig, I.K. & Damsgaard, H. L. (2019). Kom inn i skolesamfunnet. I A. Lone & T.J. Halvorsen. Sosialpedagogiske perspektiver (s.105-119). Hentet fra https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2650626/2019LindvigKomPostprint.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Damsgaard, H.L. (2018). Jeg liker å skrive. Hentet fra https://www.forskerforum.no/jeg-liker-a-skrive/

Damsgaard, H.L. (2017). Jeg vil ikke bare telles. Hentet fra https://www.forskerforum.no/jeg-vil-ikke-bare-telles/

Damsgaard, H. L. & Opsahl, M. E. (2016). "Det smarteste var å ikke være smart" - evnerike elevers skolelivskvalitet. Spesialpedagogikk 2016 (6) s. 41-53. Hentet fra https://utdanningsforskning.no/artikler/det-smarteste-var-a-ikke-vare-smart--evnerike-elevers-skolelivskvalitet/

Damsgaard, H. L., Røsvik, K., & Øvrum, I.T. (2015). Utfordringer i arbeidet – slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det.  FoU i praksis (2), 113-131. Hentet fra http://docplayer.me/18290627-Utfordringer-i-arbeidet-slik-erfarne-barnehagelaerere-laerere-og-helse-og-sosialarbeidere-ser-det.html

Damsgaard, H.L. (2015, 13.september). Skriftlig vurdering - en tidstyv? Østlandsposten 

Damsgaard, H. L.(2015, 20.april). Kvalitet i opplæringen - duell eller dialog? Østlandsposten 0.4

Damsgaard, H. L. (2015). Livet i klasserommet - klasseledelse og tilpasset opplæring. I E.K. Høihilder & O.A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU, (s. 41-54). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Damsgaard, H. L.& Eftedal, C. I. (2015). Når intensjon møter virkelighet – læreres erfaring med å tilpasse opplæringen. Bedre skole (1), 16-21.

Damsgaard, H. L. & Eftedal, C. I. (2015). Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis. Bedre skole (1), 23-27.

Damsgaard, H. L. 2014). Språkets makt. Spesialpedagogikk (2), 5-16.

Damsgaard, H.L. (2014). Sigarkassegitarene. Forskerforum (2), 14.

Damsgaard, H. L. (2013).  Tellingens tidsalder. Forskerforum (10), 36-37. 

Damsgaard, H. L. (2013). Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen. Spesialpedagogikk (7), 54-64.

Damsgaard, H. L. (2012). Den professionelle lærer i holdning og handling: Fokus på observation ogproblematfærd. I O. Løw  & E. Skibsted  (Red.), I Psykologi for lærerstuderende og lærere. København: Akademisk Forlag

Damsgaard, H.L. & Eide, K. (2012). Utfordringer i velferdsstatens yrker – slik nyutdannede profesjonsutøvere ser det. I Fontene forskning (1). 69-79.

Damsgaard, H. L. (2011). Når elever og foreldre varsler. Utdanning (16) s. 36-37.

Damsgaard, H.L. & Kokkersvold, E. (2011). Skolen som risiko eller beskyttelse. Bedre skole, (1). 30-33.

Damsgaard, H.L. (2011). Når praksissjokket er over. Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i yrket. I Bedre skole (3), 76-81.

Damsgaard, H.L. (2011). Når elever og foreldre varsler. I Utdanning (16), 36-37.

Damsgaard, H.L. (2011). To bøker om veiledning av nye lærere. I Bedre skole (2), 95-97.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Kva har utdanninga å seie for kompetansen? I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 96-125). Oslo: Abstrakt forlag.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Blir kvalifiseringa følgt opp i yrket? I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 126-144). Oslo: Abstrakt forlag.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K. (2010). Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk pedagogisk tidsskrift (1), 28-40.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K.(2009). Ferdig kvalifisert – eller på vei mot profesjonell yrkesutøvelse?  Sosialarbeideres vurdering av utdanning og videre kvalifisering i yrket. I Fontene Forskning (2), 27-40.

Damsgaard, H.L. (2009). Når opplæringsloven ikke følges. Spesialpedagogikk (10), 50-51.

Damsgaard, H.L. (2007). Profesjonell imøtekommenhet. I Spesialpedagogikk (8), 4-11.

Damsgaard, H.L.(2007). Kan jeg få snakke med deg? I Bedre skole (3) 68-73.

Damsgaard, H.L.(2006). Kunsten å lede en klasse – å være en tydelig, forutsigbar og imøtekommende voksen. I P. Andersen (ed): Klasse-og læringsledelse. (s. 42-58). København: Unge pædagogers forlag.

Damsgaard, H. L.(2006). Når kjeft ikke hjelper, Klasselederens møte med problematferd. I P. Andersen, Peter (ed): Klasse- og læringsledelse. (s. 13-29). København: Unge pædagogers forlag.

Kokkersvold, E. & Damsgaard, H.L.(2005). Can school make a differense? A qualitative study of 23 young people: Their academic experienses and criminal activities. I B.H. Johnsen (Ed.). Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies. (s. 273-292). Oslo: Unipub Forlag.

Damsgaard, H.L.(2003). Når kjeft ikke hjelper, I Utdanning (21), 71-74.

Damsgaard, H.L. (2002). Se på meg nå! I Utdanning (18), 66-69.

Damsgaard, H.L.(2001). Et system med tilpasningsvansker? I Skolepsykologi (2), 3-12.

Damsgaard, H.L.(2001). Med blikk for muligheter – om analyse og observasjon av problematferd i skolen. I Spesialpedagogikk (4), 19-26.

Damsgaard, H.L.(2000). En analysefattig skole? I Norsk skoleblad (4), 24-27.

Damsgaard, H.L.(1999). Men først må vi få av ham lua. I Norsk skoleblad (17), 32-33.

Damsgaard, H.L.(1998). Kampen om dynejakkene. Er skolens regler for rigide? I Bedre skole, (1), 91-92.

Damsgaard, H.L.(1997). Atferdsvansker – for vanskelig for Staten? I Bedre skole (2), 80-82.

Damsgaard, H.L.(1995). Elever med atferdsvansker i Lillegårdens perspektiv. I Spesialpedagogikk (1), 36-42.

Damsgaard, H.L.(1995). Likeverd i skolen – intensjon eller virkelighet? I Bedre skole (2), 61-65.