Irene Langeggen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (3328)
Synsfunksjonen er en viktig sans, som vi mennesker skal leve med og bruke hele livet. Mine profesjonelle interesser har med tiden blitt innenfor utdanning og klinisk veiledning av optikerstudenter, og spesielt innenfor rehabilitering av synsfunksjonen. I tillegg er jeg interessert i rammeverket som omkranser vår profesjon, både utdanning og utøvelse av yrket. Dette omfatter også internasjonalt arbeid med våre samarbeidspartnere. For tiden er det 2-3 bacheloremner, slagrammede pasienter, helsekompetanse og internasjonalt utdanningsarbeid som fyller arbeidsdagene mine.

Ansvarsområder

  • Emnekoordintaor og underviser i følgende bachelor emner:
  • Prosjekt ansvarlig for EYE-FX, et kompetanse og utvekslingsprosjekt med Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST), Kenya and Brien Holden Vision Insitute, Sør-Afrika. Prosjektet støttes med kr 6 millioner av NOREC.
  • Prosjektansvarlig for InternAbroad, et samarbeidsprosjekt mellom USN og Brien Holden Vision Insitute, Sør-Afrika. Mål er å etablere utveksling av studenter og utfordre entreprenørskap innen optometri.
  • Prosjektmedarbeider i Moldova - Norway collaboration, establishment of an optometric education. Støttes av SIU med kr 6 millioner.
  • Prosjektmedarbeider KROSS, Kompetanse om Rehabilitering om Syn og Slag. Støttet av Helsedirektoratet og Ekstrastiftelsen; arbeid med inkludere synstest som en del av pasientforløpet til en slagrammet pasient.
  • Prosjektmedarbeider NORVIS Nettverk for bedring av synsrehabilitering og -oppfølging av slagpasienter, samt kompetanse blant helsepersonell.
  • Prosjektmedarbeider Eldreforsk https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/eldreforsk/deltagere-i-forskningsgruppen-usn-eldreforsk-article214588-31229.html
  • Ansvarlig for reakkreditering av Optometri Bachelor programmet. Akkreditering skal møte krav til Europeisk diplom for optikere.

Kompetanse

Optometrisk utdanning, internasjonalt samarbeid, harmonisering  og kompetansebygging av utdanningsforløp for optikere.

Klinisk veiledning

Synsrehablilitering

Synsergonomi inkludert hensyn man tar når ansatt har en synshemning

Helserett 

Profesjonsetikk

 

Publikasjoner

Publikasjoner: Søk med mitt navn via vår bibliotektjeneste ORIA eller Google Scholar