Ylva Frøjd

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen ()
Faglige interesseområder: Tekstanalyse; skjønnlitteratur og sakprosa, litteraturhistorie, norskdidaktikk, økokritikk, bistandskommunikasjon, feministisk litteraturteori

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig GLU: Norsk 1-3 + Norsk 6 Skjønnlitteratur
 • Emneansvarlig MND: MN-SAK4300 Sakprosa (vår 2020)
 • Master i norskdidaktikk (programkoordinator 2019-2020)

Kompetanse

Undervisnings- og veiledningsområder: skjønnlitteratur, litteraturteori, sammensatte tekster, norskdidaktikk, retorikk, bistandskommunikasjon.

Medlem av forskergruppen Litteratur og film.

CV

Relevant arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis i norsk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2019-
 • Gjennomføringsstipendiat (undervisning), Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, 2018
 • Norsklektor, Røyken videregående skole, 2013-2014
 • Universitetslektor (nett), Høgskulen i Volda, 2012
 • Universitetslektor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, 2010-2012

Relevant utdanning:

 • Doktorgradsavhandling ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier, i prosjektet Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (ScanGuilt), Universitetet i Oslo, 2018. Avhandlingen “Hvem bryr seg?” Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell undersøker et utvalg av norske Operasjon Dagsverks materiell og 24 inn­samlede elev­tekster.
 • Universitetspedagogisk basiskompetanse, Universitet i Oslo, 2018
 • Praktisk-pedagogisk årsenhet (PPU). Universitetet i Oslo, 2013. Norsklektor med opprykk.
 • Master i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier, i prosjektet Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere litteratur, Universitetet i Oslo. Masteroppgaven Roman og identitet i nasjonens forestilte fellesskap – en analyse av Jan Kjærstads Kongen av Europa (2005), Jonas Hassen Khemiris Montecore. En unik tiger (2006) og Kirsten Hammanns En dråbe i havet (2008) drøfter nordiske samtidsromaner i lys av teorier om nasjonal identitet, kjønn og etnisitet.
 •  Bachelor i kultur- og samfunnsfag. Universitetet i Oslo, 2008. Vekt på fagene nordisk litteratur, retorikk, sakprosa og medier & kommunikasjon.

 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Frøjd, Y. (2018). “Global dannelse i møte med Operasjon Dags­verks testimonials”. Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk, nr. 2, 2018. Bergen: Fagbokforlaget. 

Frøjd, Y. (2018).  Who Cares? Operation Day’s Work’s Booklet Covers as Appeals for Humanitarian Aid. I The Happiest People on Earth? Scandinavian Narratives of Guilt and Discontent. Scandinavian Studies. Special Issue. DOI: 10.5406/scanstud.89.issue-4, s. 548-572.

Frøjd, Y. 2017. Solidaritet og bistand. En undersøkelse av hvordan elevtekster går i dialog med Operasjon Dagsverks temahefte 2015 om seksuelle rettigheter. I Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Bakken, J. og Oxfeldt, E. (Red.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03022-7. s. 81-104.

Frøjd, Y. 2016. “Leve Vesten, la oss fortsette festen”. En retorisk analyse av Operasjon Dagsverks kampanjefilm (2014). I Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliserings­tid. Oxfeldt, E. (Red.) Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027753. s. 95–112. 

Frøjd, Y. 2014. Save the World: Kirsten Hammann's Novel En dråbe i havet. I Globalization in Literature. Oslo, Fagbokforlaget. ISBN 9788232100033. s. 227-243