Temagruppen litteratur og film

Temagruppen litteratur og film er en tverrfaglig fagruppe under forskergruppen for tekst og kultur i utdanning. Vi består av forskere med faglig bakgrunn innen nordisk og engelsk litteratur- og filmvitenskap, allmenn litteraturvitenskap, litteraturdidaktikk, lingvistikk, kulturstudier og pedagogikk.

Hva forsker vi på?

Vi definerer litteratur og film i vid forstand og forsker på fortellinger i ulike type medier og sjangre: Skjønnlitteratur, sakprosa, bildebøker, bokapper, tegneserier, spille- og kortfilmer, animasjonsfilmer, dokumentarer, TV-serier, reality-TV, videoblogging, dataspill, musikkvideoer, m.fl.

Vi jobber med problemstillinger som rommer estetiske, sosiopolitiske, etiske og didaktiske spørsmål.

Pågående forskningsprosjekter

Vi har et pågående prosjekt om sårbarhet og er opptatt av hvordan sårbarhetstekster kan fungere som en ressurs i barnehagen og skolen spesielt, og samfunnet generelt.

Med sårbarhetstekster mener vi fortellinger om sårbarhet i ulike medier og sjangre. Slike sårbarhetstekster er viktige temperaturmålere på et samfunn i endring og de gir oss et språk for å snakke om egne og andres sårbarheter på.

Vi jobber for tiden med en antologi om sårbarhet og livsmestring. Antologiens overordnete mål er å vise hvordan lærere kan bruke sårbarhetstekster for å gi barn og ungdommer gode forutsetninger til å ta ansvarlige livsvalg.