For syns skyld

Forsiden på det aller første nummeret av FOR SYNS SKYLD, nummer 1, 1972.
Forsiden på det aller første nummeret av FOR SYNS SKYLD, nummer 1, 1972.

I august-september 2022 er det 50 år siden det første optikerkullet startet opp med sin utdanning på Kongsberg på Tinius Olsens Tekniske Skole. Dette var den første høyere optikerutdanningen i Norge og Norden. En utdanning som i dag er lagt til Universitetet i Sørøst-Norge, Norges eneste høyere utdanning innen optometri.

I forbindelse med 50-års jubileet har vi fått skannet optometristudentenes «skoleavis», FOR SYNS SKYLD. Det første nummeret kom ut i 1972, og det siste, snaue 100 nummer senere, kom ut i 2010. Gjennom disse bladene kan du følge den enorme utviklingen utdanningen har vært igjennom, sett fra et studentperspektiv. God lesing!

PS! Vi mangler nummer 4 og 5 fra 1973-1974 og nummer 54 fra 1996. Skulle du ha et eller flere av disse numrene – ta kontakt med magne.helland@usn.no.