Nytt SIM-senter åpnet: – Som å tre inn i et sykehus

Åpnet: Rektor Petter Aasen erklærte SIM-senteret ved campus Porsgrunn for åpnet mandag 6. november. Foto: Stian K. Sande
Åpnet: Rektor Petter Aasen erklærte SIM-senteret ved campus Porsgrunn for åpnet mandag 6. november.

Det nye simuleringssenteret for helsestudenter ved campus Porsgrunn imponerte og begeistret både ansatte og gjester. – Jeg kaller det et kinderegg, sier dekan Heidi Kapstad.

Mandag 6. november var det offisiell åpning av Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN) nye simulerings (SIM)-senter på campus Porsgrunn. Markeringen fant sted på SIM-senteret, hvor det var duket til fest. De oppmøtte fikk med seg taler fra blant andre rektor Petter Aasen og stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Sistnevnte var mektig imponert over senterets realistiske fremtoning.

– Å være her er som å tre inn i et sykehus. Det er fantastisk hvor bra det ser ut, sier Hoksrud.

Post: Under omvisningen var sykpleierstudentene Martine Emilie Moe og Mari Lia Stålesen blant dem som sto på "post".

– Et virkelighetstro klasserom

Foruten omvisning, fikk de fremmøtte også se hvordan senteret benyttes av høgskolens studenter – og det under "dramatiske" omstendigheter.

– Hjelp! Jeg får nesten ikke puste!

Simulatordukken hadde det tydelig vondt under øvelsen som ble avholdt under omvisningen. Bak dukkens spaker og talerør, inne på kontrollrommet, satt Ingunn Lia, operatør og daglig leder av SIM-senteret.

Hun er glad for at nåværende og fremtidige helsestudenter har fått et topp moderne og «virkelighetstro klasserom».

– Praksisen de får drevet her ligger tett opp mot det de vil møte i arbeidslivet, sier Lia. 

– Senteret vårt inneholder det siste og mest avanserte innenfor simulatorteknologi og har utstyr og fasiliteter man finner på moderne sykehus.

Øver: Sykepleierstudentene Carl Christian Møller og Malin Martinsen Melleby (foran) tar hånd om dukken under øvelsen, mens de får veiledning av sykepleier Anne Mette Høegh-Larsen. Fasilitator og høgskolelektor Hilde Solli helt til venstre.

Av alt det som ble fremvist mandag, var det dukkene som tok mye av oppmerksomheten. Den mest avanserte av de nye dukkene har en prislapp på 750 000 kroner, og er i stand til å simulere blant annet pust, prat, gråt, risting, hjerterytme og svette.

Regionalt kompetansesenter

Ifølge Lia er ambisjonen at SIM-senteret skal bli et regionalt kompetansesenter innenfor simulering.

– Teknologien vi har gjør det mulig å kjøre øvelser og opplæring fra senteret ut mot kommuner og spesialisthelsetjenester. Senteret gir også grunnlag for utvikling og etablering av kursvirksomhet i et langt større omfang enn man har i dag. Vi ønsker også her å etablere samarbeids- og forskningsprosjekt innenfor simuleringslæring.

Markert: Inger Åse Reierson, førstelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og Ingunn Lia, daglig leder ved SIM-senteret, mottok fortjent hyllest for sitt arbeidet med det nye SIM-senteret.

- Kinderegg

Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Heidi Kapstad, kaller det nye, oppgraderte SIM-senteret for et «kinderegg» - og viser til tre positive ringvirkninger av et oppgradert og moderne SIM-senter.

– Det første er at senteret bidrar til å oppfylle styresmaktenes ønske om et tett samarbeid mellom helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene. Her er det lagt til rette for at nettopp slike samarbeid vil kunne finne sted. Det andre er at senteret gir våre samarbeidspartnere anledning til å komme tettere på oss, samtidig som vi kommer tettere på dem. Det tredje er at studentene våre får en bedre arena for kunnskapsbasert undervisning og praktisk veiledning.

Ambisjoner: Heidi Kapstad, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, uttalte under sin tale at SIM-senterets ambisjoner også bør ligge på nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Bro mellom teori og praksis

Dekanen utrykte også sin begeistring for at senteret forsterker høgskolens posisjon som en viktig regional aktør innen helsesektoren. En av HSNs samarbeidspartnere på dette feltet, Sykehuset Telemark, var også representert under markeringen.

– SIM-senteret vil være et viktig verktøy til å bygge en solid bro mellom teori og praksisfeltet, sier Stig Frydenlund, spesialrådgiver og leder for simuleringssenteret ved Sykehuset Telemark.

Frydenlund mener samtidig at senteret bør brukes til å bygge kompetanse i flere retninger.  

– Med mulighetene dette SIM-senteret gir, er det bare vi som setter grensene for hvor nyttig det kan være. Jeg håper vi i større grad kan tenke tverrfaglighet i fremtiden, for her har vi en læringsarena også dem utenfor primærhelsetjenesten kan dra nytte av.

Døråpner: Stig Frydenlund, leder for simuleringssenteret ved Sykehuset Telemark, mener det oppgraderte SIM-senteret åpner dørene for mer og bredere kompetanseheving i regionen.

Bedre forberedt til praksis 

SIM-senterets oppgraderte form gleder naturlig nok også dem som bruker det i det daglige. 3-årsstudentene Martine Emilie Moe og Mari Lia Stålesen, som sto på post under mandagens omvisning, sier senterets oppgraderinger vil gjøre overgangen til praksis mykere for fremtidige studenter

– Tidligere har mange studenter som ikke har erfaring fra helsetjenesten dratt i praksis uten å omtrent vite hva de går til. Nå har de et senter som bringer mer realisme inn i undervisningen, sier Stålesen.

– Sengeposten vi jobber på, er omtrent identisk med en post man finner på sykehus. Dermed blir det ikke det man møter i praksis så fremmed, sier Moe.Mari Lia Stålesen (t.v.) og Martine Emilie Moe, begge 3-årsstudenter ved sykepleieutdanningen på HSN, er overbevist om at SIM-senteret vil bety enormt for nye studenter som ikke har erfaring fra helsesektoren tidligere.

SIM-senteret, campus Porsgrunn:

  • Har en total størrelse er på 700 m2.
  • Består av tre øvingslokaler, fire enkeltrom med utstyr og dukker, vaktrom og skyllerom.
  • Har 22 pasientsenger og fire enheter med simulatordukker.
  • Senterets kapasitet gir rom for at mellom 80 – 100 studenter daglig kan drive praktisk simulator- og ferdighetstrening samt øving på pasientflyt og digital kommunikasjon med ulike etater.
  • Senteret benyttes av dem som studerer sykepleie, vernepleie og barnevern, psykisk helsevern samt ulike videreutdanninger.
  • Byggeprosjektet med SIM-senteret startet høsten 2016 og har kostet 40 millioner kroner. Statsbygg har stått for byggeprosjektet i samarbeid med høgskolen.