Seksuell trakassering i sykepleien: – Å si ifra er et tegn på styrke

Instituttleder Lise Gladhus. foto.
Klar tale: Leder på Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Lise Gladhus, sier studenter aldri skal akseptere å bli behandlet dårlig av pasienter. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Tidligere praksisveileder sier studenter som melder fra om seksuell trakassering bidrar til å styrke sykepleie som profesjon.

Usn.no har tidligere omtalt SSB-tallene som viser at så mange som 17 prosent av norske sykepleiere i 2016 opplevde å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. 

I samme sak fortalte studentrådsleder Karoline Lie og tillitsvalgt Reidun Thorn Akre om sykepleiestudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) som har opplevd seksuell trakassering i praksis.

– Den ene episoden jeg fikk høre om gjorde meg kvalm, uttalte Akre.

Studentrådsleder Karoline Lie og tillitsvalgt for andreårsstudenter på sykepleierstudiet Reidun Thorn Akre

Meldes ikke inn

Flere av episodene studentene beskrev til Akre, har ikke blitt meldt ifra om til verken veileder eller andre tillitspersoner. Lie og Akre har gjort seg opp noen tanker om hva dette kan komme av.

– Jeg tror det henger sammen med at denne problematikken ikke tas seriøst nok innenfor sykepleien, sier Akre.

– Det spøkes noen ganger med slike situasjoner på pauserommene. Når en student ser sin veileder og øvrige ansatte gjøre dette, så er det veldig vanskelig å ikke følge etter. Sykepleierstudenter i praksis er nemlig i en sårbar situasjon. De føler et enormt press som handler om å ikke gjøre feil, og er redde for å si noe som kan oppfattes som galt av enten veileder eller andre ansatte.

– Med fare for å bli oppfattet som for veik og pysete for yrket, lar nok mange derfor være å si ifra, sier Lie.

– Studenter er naturligvis opptatt av karakteren og tilbakemeldingene på innsatsen i praksisperioden sin, så mange synes nok heller det er verdt å leve med ubehaget, enn risikoen man tar ved å si ifra om det.

Ikke et svakhetstegn

Lise Gladhus, leder for Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, sier studenter aldri må tro at det er svakhet å si ifra.

– Jeg vil derimot kalle det et tegn på styrke, og et tegn på at du ønsker å utvikle deg mot å bli en tryggere fagperson som er i stand til å håndtere slike utfordringer. Ved å ikke si ifra til veileder får man derimot ikke snakket ut om situasjonen og ikke lært seg hvordan den skal håndteres.

Sykepleierstudenter foran sykeseng på Vitensenteret på campus Drammen. foto.

Gladhus mener å tie også vil skape økt frykt og redsel, og liker ikke det hun hører om at noen har opplevd at det spøkes med trakassering. 

– Dette er noe som absolutt ikke skal tulles med eller fleipes bort. Opplever man et slikt miljø på praksisstedet skal dette selvsagt også sies ifra om, både til praksisstedet og til høyskolen.

Nærmest en plikt

Eirik Andre Stokke er tidligere HSN-student, og jobber nå som sykepleier ved akuttmottaket på Drammen sykehus. Han har i flere perioder vært praksisveileder for sykepleierstudenter fra HSN, og avkrefter at dem som varsler om opplevd trakassering minsker sine ansettelsesmuligheter ved avdelingen.

– Å si ifra om et konkret problem kan derimot være veldig positivt, fordi det viser at du tar yrket og profesjonen seriøst. Du bidrar til å belyse et problem, som øker sjansen for at vi blir i stand til å ta tak i det og finne løsninger.

Stokke sier samtidig at å varsle om ubehag nærmest er som et krav å regne.

– Jeg mener man har en plikt til å melde fra, ettersom det sender et signal om at du nekter å godta trakassering. Dette er igjen positivt fordi du da fremhever sykepleie som profesjon og sykepleieren som fagperson, og bidrar til å bryte ned oppfattelsen blant noen om at sykepleiere er seksuelle objekt.

Eirik Andre Stokke utenfor Drammen sykehus. foto.

Ikke blitt tatt seriøst nok

Stokke erkjenner at Lie og Akre har et poeng når de hevder at trakassering ikke alltid vurderes like seriøst av alle som jobber i sykepleien.

– Man har alltid kjent til denne problematikken, men dessverre blir den ikke tatt like alvorlig av alle. «Metoo»-kampanjen har definitivt bidratt til at man tar det mer seriøst, og jeg synes det er utelukkende positivt. Å spøke med trakassering av sykepleiere er med på å undergrave profesjonens anseelse.

Stokke sier at man ved Drammen sykehus alltid har oppfordret studenter til å melde fra om de opplever ubehag under praksisperioden.

– Dette gjør vi under forventningssamtalen før praksisperioden begynner. Fremover vil vi trolig påpeke enda tydeligere hvor viktig det er at de melder fra til oss, for det er veldig uheldig om studenter går rundt og føler seg utrygge på arbeidsplassen eller blir forhindret fra å gjøre jobben sin. 

Hvis du skulle oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet og/eller trakassering i forbindelse med praksis, kan du ta kontakt med følgende personer og organ for å melde ifra:

- Din praksisveiler

- Din praksislærer/emneansvarlig

- Din klassetillitsvalgt

- Studentrådsleder for ditt fakultet (kontaktinformasjon finnes på sdsn.no og under hver campus).

- HSNs meldesystem; Si ifra-knappen