Millioner til forskning på autonomi

Nærbilde av Ole-Jacob Siljan, som hilder og smiler og i bakgrunnen står dekan Morten Melaaen og rektor Petter Aasen og smiler.
FORNØYDE MED GAVEN: Yaras Ole-Jacob Siljan (til venstre), dekan Morten C. Melaaen og rektor Petter Aasen er svært fornøyde med samarbeidsavtalen om gaveprofessoratet innen autonomi og maskinlæring. (Foto: An-Magritt Larsen)

Et nytt gaveprofessorat skal styrke utdanningen og forskningen på autonome systemer og maskinlæring. Hensikten er å ruste Norge for fremtidens eksplosive teknologiske utvikling.

Den digitale revolusjonen har forandret måten vi jobber på, og autonomi og maskinlæring er spådd til å få en større rolle i fremtidens arbeidsliv.

Nå styrker Universitetet i Sørøst-Norge (USN) utdanningen og forskningen på autonome systemer og maskinlæring gjennom et gaveprofessorat finansiert av Yara International ASA.

– Gaveprofessorat er viktig for den videre utviklingen av vårt universitet. Vi har tro på at denne type virkemidler styrker regionen og realiserer et konkurransedyktig og attraktivt universitetet i tett samarbeid med regionalt samfunns- og arbeidsliv. Her er Yara en betydningsfull og viktig samarbeidspartner, sier rektor Petter Aasen.

Sammen med Ole-Jacob Siljan, Senior Vice President & Head of Yara Technology Project, signerte han samarbeidsavtalen under en tilstelning på campus Porsgrunn 12. september. 

– Vi håper dette samarbeidet kan løfte både Yara og universitetet til et nytt nivå. USN har et av de beste teknologimiljøene med god prosessforståelse og prosesskompetanse, som er en viktig bit for Yara, sier Siljan. 

LES OGSÅ: To nye gaveprofessorater fra Sparebank 1 Stiftelsen BV

Intelligent data 

Det verdensomspennende konsernet, som også har stor aktivitet i Herøya Industripark i Porsgrunn, finansierer professoratet med et samlet beløp på 4,8 millioner kroner over fire år.

Professoren som tilsettes vil får hovedansvar for å koordinere forskingsaktiviteten innen autonome systemer og spesielt maskinlæring.

Rektor Petter Aasen og Yaras Ole-Jacob SIljan signerer avtalen og smiler til kamera. De andre står bak som vitner.

Autonomi vil si selvgående, ubemannede systemer som marine farkoster under vann, førerløse skip og biler, droner i lufta og metodene vil brukes i industrien. 

Maskinlæring handler om teknikker som hjelper oss å håndtere store mengder data på en intelligent måte, og er med på å automatisere arbeid som i dag gjøres av mennesker.

Implementering av maskinlæring gir bedriftene en dypere innsikt i dataen sin, som kan brukes til å utforske nye forretningsmuligheter, som grunnlag til å ta riktige beslutninger og til avansert automatisering i operasjonelle systemer.

– Yara og USN har samarbeidet over mange år, og dette gaveprofessoratet løfter samarbeidet til et nytt nivå, sier dekan Morten C. Melaaen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

– Autonome systemer er i rask utvikling, og vi satser tungt på denne spennende forskningen, noe som også kommer studentene til glede, sier Melaaen. 

LES OGSÅ: Testarena for autonom teknologi i Horten  

Forskning for et bedre samfunn

Gaveprofessorater fra USNs samarbeidspartnere finansierer viktig forskning i to til seks år, forskning som kommer samfunnet til gode. 

Det nye gaveprofessoratet fra Yara er et delprosjekt i Birkelandinitiativet, hvor ambisjonen er at fire professorater fullfinansieres.

Birkelandinitiativet er et regionalt samarbeid mellom næringsliv, industri, USN, kommuner og Telemark og Vestfold fylkeskommune.

Gjennom initiativet skal regionen øke konkurransekraften og ta lederposisjoner innen fagfelt som autonome systemer, velferdsteknologi, digitalisering og grønn industri.

LES OGSÅ: Starter forum for kunstig intelligens 

 

 

 

 

 

 

Dette betyr gaveprofessoratene

Flere norske universiteter og høyskoler har stillinger betalt av eksterne aktører, kalt gaveprofessorater.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) styrker næringsliv, industri, kommuner og fylkeskommuner utvalgte kompetansemiljøer med gaveprofessorater. USN bidrar med stipendiater, studentprosjekter og administrative ressurser.  

Gaveprofessorater fra våre eksterne samarbeidspartnere finansierer viktig forskning som kommer samfunnet til gode. 

De som tilsettes får hovedansvar for å koordinere forskingsaktiviteten innenfor emneområdet sitt ved instituttet, både internt og eksternt.