Møt en foreleser: Helle – optometri

Helle Falkenberg. Foto

– En optiker kan hjelpe de fleste, sier førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg.


– Jeg er opptatt av hvordan godt syn og lys påvirker daglige aktiviteter som lesing og bilkjøring, og hva som skjer når vi blir eldre eller får redusert syn på grunn av øyesykdom eller hjerneslag. Jeg vet også mye om hvordan tverrfaglig samarbeid rundt oppmerksomhet på godt og dårlig syn kan bedre helse og livskvalitet hos folk i alle aldre, sier førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg.

Hun er en av de 16 HSN-forskerne og -foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre.

– Hvorfor optometri og synsvitenskap?

– Det å se dårlig kan føre til utfordringer knyttet til læring, mestring og utføring av aktiviteter i dagliglivet. En optiker kan hjelpe de fleste med relativt enkle hjelpemidler og gode råd, samtidig som en må beherske avansert teknisk utstyr og kommunikasjon med folk i alle aldre rundt konsekvenser av tap av syn. Dette gjør at en må kunne samarbeide med andre og at ingen dager er like. Jeg trives veldig godt i faget mitt når jeg ser hvordan studenter i løpet av studiene utvikler gode evner og kompetanse til å ta vare på alle som ser dårlig der de jobber.

– Hva er viktigst i møte med studentene?

– Det er å bidra til at studenter kan lære seg gode verktøy for å kunne tilegne ny kunnskap og kompetanse ettersom samfunnets behov endrer seg, samtidig som de lærer seg å utvikle evner til nysgjerrighet, refleksjon og kritisk tenking. Det er også viktig å presisere at de har mye å dele og lære av andre medstudenter på samme, og på tvers av, fag.

– Hva er ditt råd til nye studenter?

– Vær nysgjerrig, vær kritisk, del kunnskap og innsikt og ha det moro sammen med andre.