Parenting Young Children

30 barnevernsarbeidere fra 11 kommuner i Norge har gjennomført grunnopplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children ved HSN.  Gruppebilde

30 barnevernsarbeidere fra 11 kommuner i Norge har gjennomført grunnopplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children ved HSN.


Opplæringen foregikk ved campus Porsgrunn. 

Det er høgskolelektor Anne Thronsen og førstelektor Ellinor Young ved Institutt for helse-, sosial og velferdsfag som har hentet programmet til Norge, og oversatt det til norsk språk og kultur (Thronsen & Young 2015).

Opplæringen gis av godkjente veiledere fra Sverige, men Norge har nå fått sine to første godkjente metodestøttere.

PYC er et foreldreveiledningsprogram tilpasset foreldre i barnevernet, som trenger særlig tilrettelegging på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker.

Metodestøttere Therese Jakobsen og Thea Vibe Zandjani  og kursleder Anna Nylén fra Sverige.  Foto

Det er i dag ca. 10 000 barn mellom 0 og 18 år som har foreldre med kognitive vansker i Norge. 30–50 prosent av barna plasseres utenfor hjemmet, og omsorgen tas fra foreldrene i løpet av de første ett til to årene, rundt skolestart eller når barna er omtrent ti år (Tøssebro et al., 2014; Weiber, 2015).

Det er et stort behov i Norge for å få kunnskap om denne foreldregruppas særlige utfordringer og effekten av et hjelpetiltak som er tilpasset barna og foreldrenes funksjonsevne.  Gjennomføringen og oppfølgingen av PYC ved HSN gir et verdifullt bidrag til forskning og utvikling innen dette feltet.