Mener teknologi gjør verden til et bedre sted

Sunniva Rose

- Realfag og teknologi er med på å gjøre verden til et bedre sted, sa kjernefysiker og blogger Sunniva Rose under Teknologi-løft 2018.


Hun er kjent fra NRKs Big Bang og Abels tårn. 300 tilhørere fra næringsliv, videregående skoler, politikere, ansatte og studenter lot seg begeistre av engasjement og utviklingsvilje hos HSN under Teknologi-løft 2018 ved campus Vestfold.


Instituttleder Yngvar Berg innledet med å love at høyskolen framover vil ha økt fokus på synlighet, kommunikasjon og samarbeid med industri, næringsliv og videregående skoler:

- Vi ønsker å spille en enda sterkere rolle i samfunnet og i næringslivet, og være en aktiv samarbeidspartner for videregående skoler og industrien. På den måten skal vi synliggjøre og rekruttere til teknologifagene i Norge og sikre gode kandidater for næringslivet.

Må trene, også i realfag

Sunniva Rose fortalte om sin egen reise som realfagsstudent, blant annet om middelmådige resultater fra bachelorstudiet som ble til toppkarakterer på masterutdanningen der hun fikk fordype seg i noe hun virkelig interesserte seg for. 

 - Ingen blir supergode i noe uten å trene. Sånn er det med realfag også. Vi må jobbe litt, men det er det jammen verdt!

Sunniva Rose skal nå være med ansatte og studenter på Institutt for mikrosystemer på turné til videregående skoler. Der hun skal fortelle om eget engasjement for realfag og bidra til å vise fram alt det spennende og kreative en ingeniør faktisk kan jobbe med. 

Målt etter entusiasmen i salen undet hennes innlegg bør det være godt håp om at hun kan bidra til å skape økt interesse for realfag på skolene de skal besøke.

En som ble svært begeistret var Grunde Joheim fra Kongsberg Norspace. Norspace har blant annet produsert sensorer til instrumentene som leter etter vann på Mars og bedriften har et tett samarbeid med mikro- og nanoteknologimiljøet i Vestfold. Etter Teknologi-løft 2018 ønsker de nå å være med på deler av skoleturneen.       

Start i barnehagen 

Teknologi-løft 2018 ble avsluttet med en paneldebatt om rekruttering til realfagene. Her deltok politikere, næringslivstopper, en ingeniørstudent og rektor Petter Aasen. Flere fremholdt at det var viktig å starte alt i barnehagen med å skape interesse for realfagene.

Vivil Hunding fra NHO Vestfold fortalte at NHOs kompetansebarometer viser at Norge trenger flere ingeniører i framtiden. Hun la vekt på at vi må vise fram hva ingeniørene faktisk driver med, akkurat slik som Teknologi-løft 2018 gjorde på arrangementet i går.

Turid Kristensens er stortingspolitiker og sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, hvor de er svært opptatt av rekruttering til realfagene: 

 - Vi har jobbet lenge med realfagssatsning, med å rekruttere jenter til realfag, ved utstrakt besøk på ungdomsskoler og etablering av vitensentre. Det er viktig å fortsette dette arbeidet og det er godt å se at høyskolen satser ekstra på rekrutteringstiltak til realfagene. 

Fire gode grunner for å bli ingeniør

Paneldeltakerne ble avslutningsvis bedt om å gi noen gode grunner til å bli ingeniør og her er en oppsummering av det som ble sagt:

 1. Fordi ingeniører berger liv og leter etter liv
 2. Fordi det rett og slett er gøy å være ingeniør
 3. Fordi du lærer å tenke og å løse problemer
 4. Fordi du bidrar til et rikere og bedre samfunn

Faktaboks

 

Ingeniørutdanninger i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

HSN tilbyr et bredt spekter av ingeniørstudier : 20 bachelorstudier, deriblant fire Y-vei-studier, 12 mastergradsstudier, hvorav fire industrimastere og to ph.d.-utdanninger. 

Høyskolen satser tungt på et tett samarbeid med industri og næringsliv, gjennom blant annet Industriakademiet.

Paneldebattdeltakerne på Teknologi-løft 2018 var:

 • Turid Kristensen, Utdannings- og forskningskomiteen Stortinget
 • Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold
 • Are Karlsen, ordfører i Horten
 • Vivil Hunding, NHO Vestfold
 • Øyvind Adreassen, Kongsberg Norspace        
 • Guro Huneide Hetland, fagutvikler for Teknologi- og forskerlinje på Horten vgs
 • Petter Aasen, rektor HSN
 • Elin Ringdal, ingeniørstudent