En industri- eller næringsmaster kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for.  Studentene studerer 50 % og jobber 50 % i en relevant bedrift.  De bringer virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med seg kunnskapen tilbake til bedriften umiddelbart.

 

 

Våre industri- og næringsmasterprogram

Hvorfor skal din bedrift inngå samarbeid med USN?

 • Tilgang på høyt kvalifiserte kandidater
 • Intervjuer i forkant
 • Studenter som jobber som fagpersoner og identifiserer seg med bedriften fra dag én
 • Midlertidig jobb, får testet studenten i 3 år
 • Økt verdi og relevans i prosjekter
 • Studentenes involvering i prosjekter
 • Tilgang på faglig ekspertise som vil styrke FoU aspektet for bedrifter
 • Koblet på et fagmiljø som gir en sammenheng med vitenskap og trender internasjonalt
 • Kandidaten leverer jobb fra dag en etter endt studium

Vil du bli partner?

Dette er en unik mulighet for din bedrift til å forme din egen masterkandidat. 

 

Kontakt oss for samarbeid

Krav og vilkår

Hva er fordelen med industri-/ næringsmasterprogrammet for deg som student?

Det er ikke bare bedriftene som drar nytte av industri-/næringsmasterprogrammet. Våre studenter har også veldig gode erfaringer med ordningen.

 • Arbeidserfaring
 • Treårs arbeidskontrakt mellom student, bedrift og USN
 • Lønn mens du studerer
 • Fleksible undervisningstider
 • Diskuter arbeidserfaringer i undervisning med professorer og medstudenter 
 • Bli forberedt til å løse aktuelle utfordringer i din bedrift

Modell 1

 • Studie med lønnet arbeid
 • Min 50% arbeidsavtale
 • Erfaringsbasert læring og reflekterende praksis  
 • Alle studentene i klassen er ansatt i en relevant bedrift til studiet

Modell 2

 • Studie med lønnet arbeid
 • Min 50% arbeidsavtale
 • Erfaringsbasert læring
 • Studentene deltar i undervisning/klasser sammen med studenter i det ordinære studieprogrammet

Noen av våre samarbeidspartnere