En industri- eller næringsmaster kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for.  Studentene studerer 50 % og jobber 50 % i en relevant bedrift.  De bringer virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med seg kunnskapen tilbake til bedriften umiddelbart.

 

Våre industrimasterprogram

Hvorfor skal din bedrift inngå samarbeid med USN?

 • Tilgang på høyt kvalifiserte ingeniører
 • Intervjuer i forkant
 • Studenten jobber som ingeniør og identifiserer seg med bedriften fra dag én
 • Midlertidig jobb, får testet studenten i 3 år
 • Økt verdi og industriell realisme i prosjekter
 • Studentenes involvering i prosjekter
 • Tilgang på faglig ekspertise som vil styrke FoU aspektet for bedrifter
 • Koblet på et fagmiljø som gir en sammenheng med vitenskap og trender internasjonalt
 • Kandidaten leverer jobb fra dag en etter endt studium

Vil du bli partner?

Dette er en unik mulighet for din bedrift til å forme din egen masterkandidat. 

 

Kontakt oss for samarbeid

Krav og vilkår

Hva er fordelen med industrimasterprogrammet for deg som student?

Det er ikke bare bedriftene som drar nytte av industrimasterprogrammet. Våre studenter har også veldig gode erfaringer med ordningen.

 • Arbeidserfaring
 • Treårs arbeidskontrakt mellom student, bedrift og USN
 • Lønn mens du studerer
 • Fleksible undervisningstider
 • Diskuter arbeidserfaringer i undervisning med professorer og medstudenter 
 • Bli forberedt til å løse aktuelle utfordringer i din bedrift

Modell 1

 • Studie med lønnet arbeid
 • Min 50% arbeidsavtale
 • Erfaringsbasert læring og reflekterende praksis  
 • Alle studentene i klassen er ansatt i en relevant bedrift til studiet

Modell 2

 • Studie med lønnet arbeid
 • Min 50% arbeidsavtale
 • Erfaringsbasert læring
 • Studentene deltar i undervisning/klasser sammen med studenter i det ordinære studieprogrammet

Noen av våre samarbeidspartnere