Regnskapsrådgivning med praksis

Studenter i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen. Bilde av studenter i gruppearbeid.
Studenter i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen. (Foto Ingvild Stokka)

Er du interessert i en bachelorutdanning med mulighet for arbeidspraksis og forlenget studietid? Ved campus Vestfold kan du som studerer bachelor i økonomi og ledelse velge å ta tredjeåret over to år, samtidig som du jobber 50% og får relevant praksis.

Sammen med partnerbedriftene våre tilbyr USN Handelshøyskolen en unik arbeidslivsintegrert utdanning. Den gir studentene på bachelorstudiet i økonomi og ledelse et solid fundament for videre yrkeskarriere.

Er du bachelorstudent i økonomi og ledelse og ønsker å kombinere jobb og studiet – i en relevant bedrift?  

En genial måte å vokse inn i rollen som regnskapsfører på!

Du som studerer 2. året bachelor i økonomi og ledelse ved USN har mulighet til å søke deg til bachelor med prakis i økonomi og ledelse, fordypning i regnskapsrådgiver ved campus Vestfold.  Som student i denne fordypningen deltar du i en studiemodell som er utarbeidet sammen med USN sine partnerbedrifter.

Gjennom studiet vil du få relevant arbeidserfaring, kunnskapsdannelse i jobb i tillegg til studiene, nettverk og du vil motta lønn for jobben som gjøres i bedriften. Dette er en unik måte å bygge karrieren din på!

Hva er en bachelor med praksis? 

Med dette programmet kan du ta en bachelor over 4 år. Det vil si at 3. studieår i Vestfold tas over 2 år, samtidig som du jobber 50% i en av USN sine partnerbedrifter. Fordypningen er utviklet i tett og kontinuerlig dialog med partnerbedriftene som ansetter studentene.

Hvem kan søke? 

Andreårsstudenter fra bachelor i økonomi og ledelse kan søke. Ved søknadstidspunktet må du ha gjennomført og bestått 90 stp. fra økonomi og ledelse-programmet, og gjennomføre 4. semesteret før studieoppstart i august. 

Hvordan søker du? 

For å søke på dette bachelorprogrammet, må du fyllet ut skjema på denne siden. Send også med din foreløpig karakterutskrift og et motivasjonsbrev for hvorfor du søker (max 2/3 side).

Søknadsfristen er 1. april 2024

Hvordan er søkeprosessen?

Alle kvalifiserte søkere vil etter søknadsfristen bli presentert for våre partnerbedrifter. Deretter vil bedriftene invitere alle aktuelle kandidater til intervju, og det er bedriftene som velger kandidatene for en ansettelse.  For å bli tatt opp denne fordypningen må du bli tilbudt jobb i en relevant partnerbedrift i en 50% stilling. I tillegg må du tilfredsstille det akademiske kravet om fullførte 90 studiepoeng. Det er også muligheter for å skaffe sin egen bedrift. 

Alle partnerbedrifter må godkjennes av USN og signere en partneravtale med USN.

Ønsker din bedrift å rekruttere økonomi-studenter?

Bedriftene får tilgang til gode studenter i en midlertidig stilling over to år. USN har lang erfaring med dette konseptet, og bedriftene er superfornøyde både med studentene og muligheten til å få lov til å påvirke innholdet i studiet.

Etter endt studium, er det mange studenter som blir tilbudt fast jobb i bedriften de arbeidet i, gjennom studiet. Det beste med studieprogrammet er den faglige og personlige ballasten studentene får gjennom dette konseptet – og bedriftene får tilgang på gode studenter! 

Alle bedrifter som ønsker å tilby studentene jobb må godkjennes av USN og signere opp en Partneravtale.

Ta kontakt med bedriftskoordinator Silja Sverreson for en prat om mulig samarbeid. 

Begge filene må legges ved. Ingeniørstudenter som søker næringsbachelor trenger ikke laste opp dette.
Verifiser at du ikke er en robot