Forskingsutvalet

Forskingsutvalets formål er å bidra til at USNs forskingsarbeid er internasjonalt konkurransedyktig og kjenneteiknast av tett samspel med samfunns- og næringsliv, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskingsutvalet skal vere eit strategisk, samordnande og rådgjevande organ når det gjeld USNs forskingsverksemd, utviklingsarbeid og forskarutdanningar. 

Forskingsutvalet skal harmonisere og auke kvaliteten på og omfanget av forskingsverksemda, utviklingsarbeidet og forskarutdanningane ved USN. Forskingsutvalet skal sjå til at universitetet har system og ordningar som sikrer at forskinga ved USN skjer i samhøve med anerkjende forkingsetiske normer.

Møteinnkallingar og protokollar

Kontakt