Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets formål er å bidra til at USNs forskningsarbeid er internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes av tett samspill med samfunns- og næringsliv, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Forskningsutvalget skal være et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder USNs forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanninger. 

Forskningsutvalget skal harmonisere og øke kvaliteten på og omfanget av forskningsvirksomheten, utviklingsarbeidet og forskerutdanningene ved USN. Forskningsutvalget skal tilse at universitetet har systemer og ordninger som sikrer at forskningen ved USN skjer i henhold til anerkjente forkningsetiske normer.

Møteinnkallinger og protokoller

Kontakt