Forskningsutvalget

Foto av utvalgsmedlemmene
Bak fra venstre: Jarle Bjerkholt, Andreas Zedrosser, Nils Asle Bergsgard, Tine Sophie Prøitz, Mette Kammen. Foran fra venstre: Elsa Kristiansen, Therese Dille, Kirsti-Iren Skovdahl, Rigmor Baraas, Mette Lene Falck-Pedersen, Per Kristian Bolstad. Halvor Austenå var ikke til stede da bildet ble tatt.

Forskningsutvalgets formål er å bidra til at USNs forskningsarbeid er internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes av tett samspill med samfunns- og næringsliv, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Forskningsutvalget skal være et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder USNs forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanninger. 

Forskningsutvalget skal harmonisere og øke kvaliteten på og omfanget av forskningsvirksomheten, utviklingsarbeidet og forskerutdanningene ved USN. Forskningsutvalget skal tilse at universitetet har systemer og ordninger som sikrer at forskningen ved USN skjer i henhold til anerkjente forkningsetiske normer.

Møteinnkallinger og protokoller

Kontakt