Semester

Et semester er betegnelsen på en avgrenset undervisningsperiode med tilhørende eksamen.

På de fleste høyskoler og universiteter i Norge er ett studieår delt inn i to semestre -  et høstsemester og et vårsemester.

Enkelte emner undervises over flere semestre.