Skikkethetspodden

Skikkethetspodden er for alle studenter, lærere og praksisveiledere som forholder seg til skikkethetsvurdering. I podden snakker vi om hva skikkethet er og hvordan skikkethetsvurdering foregår.

Det er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Ragnhild Riis som har ansvar for podkasten, og som samtaler med kolleger om aktuelle temaer.