Laboratorier ved USN

Student fra Drammen VGS testes. Foto.

Vi har flere ulike laboratorier som utfører ulike tjenester.

Idrettsfysiologiske testlaboratorium

På idrettsfysiologisk testlaboratorium kan vi teste din fysiske kapasitet. Med vårt utstyr kan vi blant annet gjennomføre tester innen utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet.

Jordlaboratoriet

Skal du lage gjødselplan som yrkesdyrker eller lurer du på jordtilstanden i hagen? Ved jordlaboratoriet i Bø tilbyr vi analyser av jord og vann.

MST-Lab

Renromslaboratoriet ved USN består flere laboratorier lokalisert i Forskningsparken i Vestfold. Et fleksibelt renrom for fabrikasjon og prosessering på mikro- og nanoskala og laboratorier for Bio-MEMS og materialkarakterisering.

Alle laboratoriene ved TNM

I dette dokumentet får du en komplett oversikt over alle laboratoriene i Bø, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold ved vårt fakultet for teknologi, naturvitenskap og matritime fag (.pdf).