Mentorprogrammet ved USN

Målet med programmet er å styrke samarbeidet mellom studenter, næringsliv og offentlig virksomhet.


Mentorprogrammet er lagt opp med både fellessamlinger og samtaler mellom mentor og student.

I Drammen

 • Tilbud til 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.
 • Et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge,  Drammen Rotary og Næringsforeningen i Drammensregionen.
   

Hvem kan delta?

 • Mentorprogrammet er et tilbud til 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.
 • Mentorene blir rekruttert fra medlemsbedriftene i Næringsforeningen i Drammensregionen og fra USNs øvrige samarbeidspartnere.
 • Studentene har ulike interesser, bakgrunn og ambisjoner. Derfor søker vi etter mentorer fra ulike bransjer, bakgrunn, både offentlig og privat sektor.

I Vestfold

 • Tilbud til 3. års bachelorstudenter Regnskap og revisjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.  
 • Et samarbeid med regnskap- og revisjonsmiljøene i Vestfold.

Hvem kan delta?

 • Mentorprogrammet er et tilbud til 3. års bachelorstudenter i Regnskap og revisjon, campus Vestfold. 
 • Mentorene blir rekruttert fra regnskap- og revisjonsmiljøene i Vestfold. 

I Bø

 • Tilbud til 3. års bachelorstudenter ved Handelshøyskolen, campus Bø.
 • Et samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling.

Hvem kan delta?

 • 3. års bachelorstudenter ved Handelshøyskolen, campus Bø.
 • Mentorene blir rekruttert fra næringsliv og offentlig virksomhet i Telemark.
 • Studentene har ulike interesser, bakgrunn og ambisjoner. Derfor søker vi etter mentorer fra ulike bransjer, bakgrunn, både offentlig og privat sektor.
 • Mentorprogrammet starter i 2018.

I Kongsberg 

I Kongsberg samarbeider USN Handelshøyskolen med Kongsberg Næringsforum.

I Ringerike

På Ringerike samarbeider vi med Ringerike Næringsforening.

Kontaktperson

Ansvarlig for mentorprogrammet Trond I. Østgaard.