Arbeidslivsmentorprogrammet ved USN

Emma Moberg og hennes mentor

Mentorene skal hjelpe USN-studentene i overgangen fra studier til arbeidslivet

Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter.

Tidligere mentor

 

 • Målet med arbeidslivsmentorprogrammet er å styrke samarbeidet mellom studenter, næringsliv og offentlig virksomhet. Det tilbys inntil 25 studentplasser i arbeidslivsmentorprogrammet på hver campus.
 • Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei, ved inntreden på arbeidsmarkedet eller i videre studier
 • Arbeidslivsmentorprogrammet er lagt opp med både fellessamlinger, og samtaler mellom mentor og student.

Våre mentorordninger

Tilbys i samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter ved økonomi og ledelse, internasjonal markedsføring, IT og informasjonssystemer, eiendomsmegling samt innovasjon og entreprenørskap.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Drammen

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakeroganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk 

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og statsvitenskap.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Kongsberg

Tilbys i samarbeid med Kongsberg Næringsforum, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS), ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO, Forbundet for ledelse og Teknikk, samarbeidsalliansen «Kongsbergskolen» og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse samt ingeniørstudenter (dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør/produktutvikling).
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Ringerike

Tilbys i samarbeid med Ringerike Næringsforening, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, siviløkonom, forretningsjus og økonomi, jus, IT og informasjonssystemer samt markedsføringsledelse.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Vestfold

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand samt det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS)  og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.

Vil du bli mentor?

Kontaktperson

Ansvarlig for mentorprogrammet, Silja Merete Sverreson.