Mentorprogrammet ved USN

Emma Moberg og hennes mentor

Mentorene skal hjelpe USN-studentene i overgangen fra studier til arbeidslivet


 

Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter. (uttalelse fra tidligere mentor)

Målet med mentorprogrammet er å styrke samarbeidet mellom studenter, næringsliv og offentlig virksomhet. Det tilbys inntil 25 studentplasser i mentorprogrammet på hver campus.

Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei, ved inntreden på arbeidsmarkedet eller i videre studier

Mentorprogrammet er lagt opp med både fellessamlinger, og samtaler mellom mentor og student.
 

Hopp direkte til:

 

Campus Drammen

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakeroganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk 

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og statsvitenskap.
   
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
   

Campus Vestfold

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand samt det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS)  og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse.
   
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
   

Campus Bø

Tilbys i samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter ved økonomi og ledelse, internasjonal markedsføring, IT og informasjonssystemer, eiendomsmegling samt innovasjon og entreprenørskap.
   
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
   

Campus Kongsberg 

Tilbys i samarbeid med Kongsberg Næringsforum, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS), ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO, Forbundet for ledelse og Teknikk, samarbeidsalliansen «Kongsbergskolen» og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse samt ingeniørstudenter (dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør/produktutvikling).
   
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
   

Campus Ringerike

Tilbys i samarbeid med Ringerike Næringsforening, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, siviløkonom, forretningsjus og økonomi, jus, IT og informasjonssystemer samt markedsføringsledelse.
   
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.

Kontaktperson

Ansvarlig for mentorprogrammet, Trond I. Østgaard.