Bachelor i radiografi

Bachelor i radiografi

Bachelorgrad i radiografi gir deg kunnskapen og evnene til å benytte avansert teknologi innen bildediagnostikk og behandling samtidig som du lærer å utøve pleie og omsorg i krevende situasjoner.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Radiografi er læren om hvordan vi framskaffer nødvendig bildemateriale for å oppdage, behandle eller lindre sykdom ved bruk av avansert teknologi som røntgen, isotoper, ultralyd eller magnetisk resonans. Vi kaller dette bildediagnostiske undersøkelser.

Hvorfor radiografi?

En radiograf har stort ansvar og har er en viktig rolle i det helsefaglige teamet. Radiografer er høyt spesialiserte, og det er ingen andre yrkesgrupper som uten videre kan gjøre det en radiograf gjør. Radiografer jobber med medisinsk strålebruk, avansert teknologi, og til tider svært utfordrende omsorg. Vi lærer deg å takle situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

Hva slags jobb får du?

Med en bachelorutdanning i radiografi får du en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg. De fleste radiografer arbeider i helsevesenet, mange av dem på sykehus, i avdelinger for stråleterapi, nukleærmedisin og bildediagnostikk.

Radiografutdanningen kan også gi deg grunnlag for å jobbe i private røntgeninstitutter, med undervisning, i industriell radiografi eller i firmaer som produserer røntgenutstyr, kontrastmidler og lignende.

Vi har spurt de som har fullført bachelor- , masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 95% av våre studenter innen helse- og sosialfag var i jobb et halvt år etter endt utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av bachelorstudiet i radiografi vil du bli godt kjent med det arbeidslivet du utdanner deg til.

Gjennom ferdighetstrening i et sykehus og flere praksisperioder i ulike sykehus eller private røntgeninstitutter vil du veiledes av radiografer i praksisfeltet, på denne måten får du både viktig erfaring og blir godt forberedt til yrkesutøvelsen. Du vil også møte radiografer fra praksisfeltet som veileder og underviser på universitetet.

Som radiografstudent vil du også jobbe med prosjekter som forutsetter samarbeid med de stedene der du er utplassert i praksis.

Dette lærer du på bachelor i radiografi

Radiografer jobber med bildediagnostikk og behandling. Bildemateriale som radiografen fremskaffer skal gi legene en god forutsetning for å stille riktig diagnose og for å gi pasientene korrekt behandling. Den teknologiske utviklingen gjør at radiografens rolle er dynamisk, og faget krever stadig oppdatering.

Det er radiografen som gir strålebehandling til pasienter som har fått kreft, og som har det faglige ansvaret for pasienten når han eller hun kommer til undersøkelse og behandling. Du må kunne forklare pasienten og de pårørende hvordan slike undersøkelser og behandlinger foregår, samt ha ønske om å gi det enkelte mennesket omsorg og respekt i en teknologisk hverdag.

Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og ferdighetstrening/simulering. Teori og praksis blir integrert gjennom hele utdanningen. I løpet av praksisstudiene tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere.

Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger en helsearbeiders hverdag. Praksisstudiene foregår i ulike helseforetak i Sør-Norge.

Utdanningen gir deg kunnskap om radiografi som fag og yrke. Du får også kunnskap om rutiner for strålevern, kvalitetssikring og dokumentasjon av utført arbeid. Gjennom studiet vil du også utvikle din evne til etisk refleksjon.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av radiografstudiet i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

USN tilbyr:

Andre høyskoler/universiteter tilbyr:

  • Videreutdanning i stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, MR, CT, mammografi og barneradiografi.
  • I tillegg har radiografer adgang til alle tverrfaglige studietilbud for helsepersonell

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 701
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student