Bachelor i radiografi

Bachelor i radiografi

Her får du kunnskapen og erfaringen du trenger for å bruke avansert teknologi innen bildediagnostikk og behandling. Samtidig lærer du å utøve pleie og omsorg i krevende situasjoner.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Radiografi er læren om hvordan vi framskaffer nødvendig bildemateriale for å oppdage, behandle eller lindre sykdom ved hjelp av avansert teknologi som røntgen, isotoper, ultralyd eller magnetisk resonans. Vi kaller dette bildediagnostiske undersøkelser.

Hvorfor radiografi?

En radiograf har et stort ansvar og en viktig rolle i det helsefaglige teamet. Radiografer er høyt spesialiserte, og det er ingen andre yrkesgrupper som uten videre kan gjøre det en radiograf gjør. Radiografer jobber med medisinsk strålebruk, avansert teknologi og til tider svært utfordrende omsorg. Dessuten må en radiograf være i stand til å takle situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

Bildematerialet som radiografene fremskaffer skal gi legene, og øvrige behandlere, gode forutsetninger for å stille riktig diagnose og for å gi pasientene korrekt behandling. Den teknologiske utviklingen gjør at radiografens rolle er dynamisk, og faget krever stadig oppdatering. En radiograf blir aldri utlært.

Det er radiografen som gir strålebehandling til pasienter som har fått kreft, og som har det faglige ansvaret for pasientene når de kommer til undersøkelse og behandling ved en stråleterapeutisk avdeling. Du må kunne forklare pasientene og de pårørende hvordan slike undersøkelser og behandlinger foregår, samt ha ønske om å gi det enkelte mennesket omsorg og respekt i en teknologisk hverdag.

Hva slags jobb får du?

Med en bachelorutdanning i radiografi får du en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg. De fleste radiografer arbeider i helsevesenet, mange av dem på sykehus, i avdelinger for stråleterapi, nukleærmedisin og bildediagnostikk. Mange jobber også ved private røntgeninstitutter.

Radiografutdanningen kan også gi deg grunnlag for å jobbe med undervisning, i industriell radiografi eller i firmaer som produserer røntgenutstyr, kontrastmidler og lignende.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 95 prosent av våre studenter innen helse- og sosialfag var i jobb et halvt år etter endt utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du bli godt kjent med arbeidslivet og yrket du utdanner deg til.

Gjennom ferdighetstrening i et sykehus, og praksis ved sykehus og private røntgeninstitutter, vil du få veiledning av radiografer. På denne måten får du både viktig erfaring og blir godt forberedt til yrkesutøvelsen. Du vil også møte radiografer fra praksisfeltet som veiledere og undervisere på universitetet.

Som radiografstudent vil du også jobbe med prosjekter som forutsetter samarbeid med både medstudenter og andre fremtidige kollegaer ute i praksisfeltet.

Dette lærer du på bachelor i radiografi

Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og ferdighetstrening/simulering. Teori og praksis blir integrert gjennom hele utdanningen. I løpet av praksisstudiene tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne og profesjonelle yrkesutøvere.

Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger hverdagen til helsepersonell. Praksisstudiene foregår i ulike helseforetak i Sørøst-Norge.

Utdanningen gir deg kunnskap om menneskets anatomi, fysiologi, helse og sykdom, og hvordan dette inngår i radiografi som fag og påvirker profesjonsutøvelsen. Du får også kunnskap om rutiner for strålevern, kvalitetssikring og dokumentasjon av utført arbeid. Gjennom studiet vil du også utvikle din evne til etisk refleksjon og innsikt i viktige føringer i det helsevesenet du som radiograf vil arbeide innenfor..

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av radiografstudiet i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

USN tilbyr:

Andre høgskoler/universiteter tilbyr:

  • Videreutdanning i stråleterapi, medisinsk digital bildebehandling, MR, CT, mammografi og barneradiografi.
  • I tillegg har radiografer adgang til alle tverrfaglige studietilbud for helsepersonell

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 701
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student