Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Ønsker du kunnskap om trening, fysisk aktivitet, helse og livsstil? Ta et år med kroppsøving og idrettsfag.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor kroppsøving og idrettsfag?

Som student på kroppsøving og idrettsfag får du mulighet til å bryte egne barrierer, og du får utfordre deg selv innenfor mange og varierte treningsformer. Studiet har fokus på mestring og bevegelsesglede. I tillegg lærer du om teorien bak faget, og får undervisning i blant annet motorisk utvikling og læring, trenings- og bevegelseslære, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse samt hvilken rolle idrett og kroppsøving spiller i samfunnet.

Studiet gir deg erfaring i å lede trening, turer og undervisning – slik at du skal kunne organisere aktiviteter som alle gleder seg til. Studiet har mye praktisk arbeid og spennende turer. Her kan du få et innblikk i faglærerrollen og samtidig utfordre deg selv i aktiviteter som ballspill, orientering, ski, basistrening, friidrett, svømming og dans.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet treffer du lærere i skolen når du har praksis. Sammenhengen mellom teori og praksis vektlegges i studiet og du får to ukers praksis på mellomtrinnet i grunnskolen.

Dette lærer du på årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Du vil få kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Du vil også lære om skolens, lærerprofesjonens og kroppsøvingsfagets egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet.

I studiet lærer du å legge til rette for og lede gode og kreative læringsmiljøer, relatere kroppsøving til tverrfaglige arbeider i skolen og tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn og motivere for læring.

Med årsstudium i kroppsøving og idrettsfag kan du bidra til å plassere kroppsøving i et helhetlig samfunnsperspektiv og stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn.

Studiet tilsvarer førsteåret i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.

Videre utdanningsmuligheter

Etter årsstudiet kan du fortsette på andre studieår i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller grunnskolelærerutdanningen. Da kan du bli kvalifisert for masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv, og andre masterstudier innenfor kroppsøvings- og idrettsområdet.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 649
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student