Masteremner i pedagogikk

Masteremner i pedagogikk

Vi tilbyr et masterstudium i pedagogikk. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og avlegge eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2018

Emner med ledig kapasitet i høstsemesteret 2018 vil kunne søkes fra den 25. mai klokken 09.00.

Følgende emner tilbys høsten 2018:

- 6183 Profesjonsøvelse mellom tradisjon og fornying

- 6210 Barnehageledelse

- 6131 Uformelle læreprosesser i barne- og ungdomskulturen

- 6184 Etikk og profesjonelt ansvar

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i pedagogikk. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende). For søkere med annen bachelor-/cand.mag. utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

Aktuelle lenker


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student