Videreutdanning for barnehageansatte

Videreutdanning for barnehageansatte - Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB)

Drammen - Deltid

Er du ansatt i barnehage og ønsker videreutdanning? Bli med på Utdanningsdirektoratets satsing på kompetanseheving.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet . Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller barnehageeier dekke selv.
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2022
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2

Dette er videreutdanning for barnehageansatte (KFB)

Utdanningsdirektoratets viderefører sin satsing på videreutdanning av pedagogisk personell i kommunale og private barnehager, i perioden 2020-2025.

Studietilbud

Studieåret 2022-2023 har vi følgende studietilbud:

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmelding til studiene skjer gjennom Utdanningsdirektoratet (UDIR), som også dekker studieavgiften.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søkes det samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen (gjelder ikke lederutdanning for styrere). Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets nettside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via UDIR, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Studiene er for pedagogisk personell i privat eller offentlig barnehage, som førskolelærer, barnehagelærer eller med annen 3-årig pedagogisk utdanning, som kvalifiserer til arbeid i barnehage.

Emnene på masternivå, tilhører ikke et bestemt masterprogram. For opptak til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad.

For opptak til emnene på masternivå kreves:

 • 180 stp, tilsvarende 3 år høyere utdanning/ bachelorgrad / Cand.mag.grad

For opptak til masteremnet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage, må søker i tillegg inneha stilling som barnehagestyrer/daglig leder eller assisterende styrer.

For alle emnene er det et krav at man arbeider i barnehage i studieperioden.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.