Montessoripedagogikk

Montessoripedagogikk

Videreutdanningsstudiet i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium. Det er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager.

Velg studieretning

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2023
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2023

Montessoripedagogikk

I en montessoribarnehage eller montessoriskole praktiseres metoden og undervisningen i henhold til de pedagogiske prinsippene grunnlagt av Maria Montessori.

Studiet består av to deler som til sammen utgjør 60 studiepoeng over fire semestre. Hver del består av teoriforelesninger, opplæring i bruk av montessorimateriell og praktisk arbeid med materiellet.

Hva slags jobb får du

Studiet er en videreutdanning og kvalifiserer til å jobbe som godkjent montessorilærer /montessoripedagog i skole eller barnehage.

Dette lærer du hos oss

Studiet hjelper deg å forstå de universelle drivkreftene for læring som vi mennesker har og hvordan disse utarter seg hos barn på ulike alderstrinn. Opplæring og undervisning i montessoripedagogikken er en respons til disse drivkreftene og skaper en helhetlig læringshverdag som treffer barna der de er i sin utvikling.

Studiet er også praktisk rettet og viser hvordan man skaper et fysisk miljø og en hverdag der barna er aktivt involvert i sin egen læring og utvikling. Du lærer å fostre barnas selvstendighet på den ene siden og deres samarbeidsevne på den andre.

Du lærer å bruke montessorimateriellet som setter deg i stand til å presentere fagområdene, kultur og menneskelig historie for barna i barnehagen og skolen. Gjennom dette vil du å innta en ny rolle som pedagog/lærer, nemlig å være veileder, forteller og bindeledd i den menneskelige historien.

Slik er studiet organisert

Del 1: Barns utvikling/ barnets utforsking av verden.
Praktisk del: Kunst og musikk, historie, biologi og geografi, språk, matematikk, geometri.
Hverdagsøvelser og sansetrenende materiell.

Del 2 : Teori i praksis /praktisk gjennomføring av montessoripedagogikk
Praktisk del: Språk, matematikk, geometri, musikk og kunst.

Samlinger

Kull 2022 vår (2. året):

  • C-1 samling: uke 2, 9-13 januar, 2023
  • C-2 samling: uke7, 13-17 februar, 2023
  • C-3 samling: uke12, 20-24 mars, 2023
  • C-4 samling: uke17, 24-28 april, 2023
  • C-5 samling: uke23, 5-9 juni, 2023
  • D-1 samling: uke36, 4-8 september, 2023
  • D-2 samling: uke42, 16-20 oktober, 2023
  • D-3 samling: uke46, 13-17 november, 2023


Tidspunkt for kull 2023 høst blir oppdatert når det er klart.

Velg studieretning

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2023
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2023