Relevante fagbrev kjemiingeniør – Ren energi og prosessteknologi

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien. Har du fagbrev som ikke er oppgitt i tabellen, må du vurderes individuelt.


Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogram
Teknikk og industriell produksjon

 

Kjemiprosess

  • Kjemiprosessfaget

Laboratoriefag

  • Laboratoriefag
  • Kjemiske prosessfag
  • Laboratoriefaget

Les mer om dette Y-veistudiet: