Relevante fagbrev – Ren energi og prosessteknologi

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien.


Følgende er relevante fagbrev for linje Kjemi, studieretning 7217 Ren energi og prosessteknologi.

Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogram
Teknikk og industriell produksjon

 

Kjemiprosess

  • Kjemiprosessfaget

Laboratoriefag

  • Laboratoriefag
  • Kjemiske prosessfag
  • Laboratoriefaget

Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt.

Les mer om dette y-veistudiet og søk her: